Han avslöjar myterna om marijuana

0-aniweed_miniFörfattaren Pelle Olsson är tillbaka med ny reportagebok om cannabis. I ”Big Marijuana” visar han hur det växande komplexet lärt av tobaksindustrin. Lobbar, förvränger fakta om hälsorisker och kallar rökning av drogen medicin. ”Ett rent kvacksalveri”, anser Olsson.

Det fanns en tid när mest hippies och idealister försvarade drogen och såg den som frälsningen i världen. Nu har penningen blivit drivkraft och en snabbt växande cannabis-industri i Nordamerika driver på legaliseringsvågen.

Författaren Pelle Olsson – frilansjournalist och tidigare sjuksköterska – har rest runt i fyra världsdelar och intervjuat majarökare, odlare, forskare, beslutsfattare, läkare, poliser med flera. Samlat i lättlästa reportage, där han nyfiket intervjuar och låter cannabisvänner lägga fram sina argument.

I Kanada träffar han en föräldraförening som är för tolerant syn på cannabis. Han njuter av utsikten i bergen på Jamaica tillsammans med ganjamän som röker på. Han besöker odlare i Colorado som stolt visar sina odlingar och hamnar ofta i debatt med dem. Han intervjuar tunga forskare i Nya Zeeland som studerat cannabis effekt på invånarna i decennier. Och läsaren får följa legaliseringsdebatten i Europa och Nordamerika.

I Portugal – som blivit slagträ för de som vill liberalisera narkotikapolitik – imponeras Olsson delvis av satsningar på prevention och vård. Men konstaterar att drogen inte legaliserats där, vilket ofta missförstås, de som ertappas med droger erbjuds civila ”avrådningskommissioner”. Cannabis har börjat öka bland unga igen i landet.

D252-US-Maya1I sista tredjedelen av boken ”Big Marijuana” (Fri Förlag, pocket, 330 sidor, 2015) har han samlat senaste rönen i en faktadel och riktligt med referenser. Allt fler studier pekar på hälsorisker med drogen, särskilt unga är sårbara.

– Alla seriösa forskare säger samma sak: cannabis är skadligt för hjärna och kropp, påverkar psyke, kognitiva funktioner, riskerar leda till beroende och bli inkörsport till andra droger.

– Nya studier tillkommer och modifierar bilden. Det finns tydliga fakta att hålla sig till, man kan inte ha åsikter om det, säger han.

En uppmärksammad studie som följt personer i flera decennier menar att de som i unga år börjat röka drogen regelbundet riskerar att få nedsatt IQ-nivå permanent. Studien har ifrågasatts, men Pelle Olsson menar att den är välgjord och socioekonomiska hänsyn har tagits. Två andra studier som kommit till annat resultat följde bara deltagarna i unga år och vet inte vad som händer sen.

Han har i boken särskilt försökt reda ut bakgrunden till legaliseringen av cannabis i några delstater i USA.

Om hur det gått via att saluföra och folkomrösta om att tillåta ”medicinsk marijuana”. Spela på människors känslor genom att lansera ett undermedel som påstås lindra och bota en mängd besvär och sjukdomar. Det blev en plog för att öppna upp för legalisering av drogen.

Olsson förnekar inte att cannabis kan ha medicinsk verkan (smärtlindrande, aptitretande etc.), men att det finns likvärdiga eller bättre godkända läkemedel. Och forskning kring enskilda komponenter i plantan kan leda till framtida upptäckter.

– Det finns några cannabisbaserade mediciner, men att röka marijuana är på goda grunder inte godkänt av läkarsällskap eller läkemedelsverk någonstans i världen. Jag ser det som rent geschäft och kvacksalveri, säger han.

Marijuanaindustrins framväxt jämförs ofta med tobaksbolagens tidigare dödliga framfart. Att trots kännedom om rökningens skador, länge förneka fakta och locka unga i nikotinberoende. Lobbying, reklam och rökande Hollywood-stjärnor var viktig del i marknadsföringen.

– Nu är det cannabisforskningen som ifrågasätts. Betalda lobbyister ifrågasätter enskilda studier, vränger fakta, försöker så tvivel och lyckas ofta få utrymme i media och förvirrar debatten. Fast studier senare år visar på drogens problem och hälsorisker.
– Målet är att normalisera marijuana och få nya konsumenter, de unga. Precis som tobaksbolagen tidigare gjorde. Godisprodukter med cannabis marknadsförs hårt i USA idag, säger Pelle Olsson.

Pelle Olsson visar reklam för cannabis-godis. Foto: Drugnews
Pelle Olsson visar reklam för cannabis-godis. Foto: Drugnews

En småbarnsförälder han intervjuar i Colorado, som engagerat sig mot cannabis, har en förklaring:
”Folk insåg inte att den här industrin har barnen som framtida målgrupp. Marknadsföringen strävar efter acceptans så att unga ska bli konsumenter när de blir äldre. Bättre att det säljs i affärer än på den svarta marknaden, sägs det, men ju mer vi accepterar marijuana, desto mer kommer den att användas.”

Från 2009 tog kommersialisering riktig fart då affärer som sålde medicinsk marijuana fick en delstatlig licens, vilket gav ekonomisk trygghet åt marijuanaföretagarna samtidigt som kriterierna för att få bli patient vidgades. S.k. dispensärer växte upp som svampar. Ifjol hade över ett hundratusen invånare i Colorado (som har cirka 5 miljoner invånare) fått tillstånd för köpa medicinsk marijuana, nära 300 av dem var barn under 11 år.

Från 2014 tillåts även nöjesbruk av drogen för den som fyllt 21 år. I Colorado, delstaten Washington och numer även i Alaska, Oregon och delvis huvudstaden DC.

I Colorado finns nu fler cannabisställen än vanliga apotek och Starbucks-caféer. Även om tiden varit kort, så märks redan tydliga effekter av legaliseringen.

En massiv marknadsföring av nya sorters cannabis med högre rushalt och fler ätbara varianter. Användning av drogen har ökat. Fler unga som använder den hoppar av skolan. Fler cannabisrelaterade dödsolyckor i trafiken. Barn har förgiftats när de hittat föräldrarnas ät- eller drickbara cannabis. Smuggling av marijuana till andra amerikanska delstater ökar.

• Ser du då inget positivt med legaliseringen?
– Egentligen inte. Visst kan ett fullskaligt cannabisförsök bli intressant för forskare. Turismen till delstaten har ökat, marijuanaindustrin ger fler arbetstillfällen och skatteintäkter från dess handel. Men det betalar inte de ökade kontroll- och sjukvårdskostnaderna, svarar Pelle Olsson.

Idag är det fler unga i USA som använt cannabis än som röker tobak. Och det är sedan länge den vanligaste huvuddrogen bland unga människor som söker hjälp på beroendekliniker, vanligare än alkohol.

– En liknande utveckling kan ses i flera andra länder, exempelvis i Holland, Storbritannien och Sydafrika är cannabis den vanligaste drogen bland unga människor som söker vård, säger han.

Nu åker Olsson runt och föreläser om boken och myter kring cannabis. Han har besökt sammanlagt nästan hundra kommuner. Möter unga och föräldrar på skolor och i föreningar, sitter ibland i radiostudios.
– Ungdomar vill ibland testa mig, pröva argument. Men jag har svar på det mesta. Det är ju sund utveckling bland unga att testa nya saker, de är mer orädda då hjärnan inte är färdigutvecklad. Föräldrar bör vara pålästa och uppmärksamma på sina ungdomar.

Han möts ofta av protester och ifrågasättande på internet.
– Cannabis är ju en laddad fråga. Det kan ju bli personligt och känsligt för de som kanske själva röker på ibland. Om man angriper något de gillar och försvarar, säger Pelle Olsson.

Han har märkt hur lidelsefullt försvaret kan bli av någras favoritsysselsättning – att röka cannabis. Att det skulle kunna vara symtom på en cannabisskada. Inga andra beroendeskapande substanser har sådana anhängare, menar han.

I den nya boken har han också intervjuat tre cannabisrökare i Sverige. Samtliga har haft minnesproblem, två har valt att lägga av. Den tredje fortsätter alltjämt, trots koncentrationsproblem, minnesluckor och andra biverkningar:
”Därför att det är tråkigare att leva när jag inte är påtänd. Cannabis ger mig guldkant på tillvaron”, säger Oskar, 22 år, som hoppas på en legalisering av drogen.

Vad tror då Pelle Olsson om framtiden för den omtvistade drogen?
Det står och väger i USA och fler delstater folkomröstar om drogens status senare i år. I Kanada har nya regeringen sagt att den vill ”reglera” drogen för att skydda unga.

– Det vore tråkigt om cannabis tillåts alltmer. Det skulle även bli problem för FN:s narkotikakonventioner och dess trovärdighet riskerar att minska. Det finns ju inga bra sanktionsmöjligheter.

• Och här i Europa?
– Här ser det bättre ut, risken för legalisering är mindre. Det finns nog bättre kunskap här, och kommersialismen är inte lika kraftig som i USA. Även i Holland har man skärpt lagar kring cannabis sedan fler unga drabbas och söker vård.

D497-PelleOlsson2015-0
Författaren Pelle Olsson

I Sverige är motståndet fortfarande starkt mot att liberalisera droger, hela 91 procent av befolkningen stöder konsumtionsförbudet, enligt en Sifo-mätning.
– Fascinerande med tanke på den massiva propagandan för legalisering man ibland möter. Det beror nog delvis på att det finns stort folkligt motstånd, man köper inte argumenten. Och att det faktiskt inte är så många här hemma som håller på med cannabis, säger Pelle Olsson.

Fakta: Pelle Olsson, född 1952. Utbildad sjuksköterska, tidigare redaktör, numer på heltid författare och föreläsare, leder även berättarcaféer och skrivarkurser. Skrivit 20-tal böcker, hälften om drogproblem. Besökt flera länder och skrivit reportage- och faktaböcker. Även i några av hans romaner spelar droger en viktig roll.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser