Peter Allebeck får drogforskarpris

Peter Allebeck, läkare och professor i socialmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, tilldelas CAN:s drogforskningspris. Han har starkt bidragit till ökad kunskap om cannabis och alkohols skadliga effekter.

Diplom, blommor och 25 000 kronor delades ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i torsdags.

– Det är väldigt trevligt att få priset och särskilt att detta forskningsfält uppmärksammas, säger pristagaren till Drugnews.

Allerbecks uppmärksammade longitudinella studier har bidragit till ökad kunskapen om alkohol och narkotikas skadliga effekter på liv och hälsa.

På hans initiativ följde forskare 50 000 svenska män födda i början av 1950-talet som mönstrade för värnplikt och berättat om sina levnadsvanor.

Genom att senare följa vad som hände i livet i vård- och dödsorsaksregister, så kunde Allebeck och hans medhjälpare se samband mellan cannabiskonsumtion och ökad risk att senare utveckla schizofreni. Särskilt för de som rökt minst 50 gånger.

Peter Allebeck har fortsatt att följa vad som hände männen från värnpliktsstudien som idag är i 60-årsåldern. De som rökte mycket cannabis i ungdomen hade även flera decennier senare en förhöjd risk att få schizofreni.
Även hans studier om koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsam död för unga män har rönt stor uppmärksamhet.

Allebeck har publicerat flera andra studier inom alkohol- och narkotikaområdet och utvecklat ett brett internationellt forskningssamarbete. Han delar aktivt med sig av sina forskningsresultat, förenar teori och praktik och medverkar i ofta samhällsdebatten.

– Vad gäller cannabis så har även andra studier senare visat att det är en psykiskt skadlig drog, som även kan leda till kroniska psykoser. Helt klart har en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik en hälsoskyddande effekt, men det behövs mer satsning på en human missbruksvård, enligt professor Peter Allebeck.

• Fotnot: En föreläsning om cannabis på engelska Peter Allebeck höll på World Forum 2010.

Etiketter:

Annonser