Cannabis ökar risken för schizofreni

2002-11-27 15:45 (uppdat 11-28)(Drugnews/SL)
LONDON/GÖTEBORG Rökning av cannabis (hasch och marijuana) ökar risken att utveckla schizofreni och depressioner. Det visar flera internationella studier, bland annat en uppföljning av 50 000 värnpliktiga svenskar. “Sambandet cannabis och schizofreni är otvetydigt“, säger till Drugnews docent Sven Andreasson som medverkat i den svensk-brittiska undersökningen.

Det är medicintidskriften British Medical Journal som presenterar flera studier vilka visar på samband mellan cannabismissbruk och psykiska problem. Särskilt allvarligt mot bakgrund av att allt fler ungdomar i västvärlden testar drogen och legaliseringsivrare förringar dess hälsorisker.

Tidigare varningar om samband mellan cannabisanvändning och psykiska sjukdomar (vilka är kända sedan länge i länder som exempelvis Egypten och Jamaica) har ofta kritiserats. Bland annat för att drogen kan ha utlöst en latent sjukdom hos personerna eller att redan psykiskt sjuka använder cannabis som självmedicinering.
En slags hönan-och-ägget diskussion alltså.

Den svenska studien bygger på hälsouppgifter om 50 000 värnpliktiga 1969-1970. Deras vidare öden har nu följts upp fram till 1996. Det visar att de som rökt cannabis över 50 gånger (dåtidens mått på s.k. tungt missbruk) hade 6,7 gånger högre risk att utveckla schizofreni än de som inte använt drogen. Schizofrenirisken ökade dessutom med missbrukets omfattning.

I den nya uppföljningen har personlighetsvariabler och andra droger kunnat uteslutas, berättar Sven Andreasson, drogexpert på Folkhälsoinstitutet, och Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.
“Då har vi tagit bort alla som fick diagnosen schizofreni inom fem år efter mönstringen. Sambandet kvarstår trots det. Det var alltså inte de redan sjuka som använde cannabis som en form av självmedicinering. Vi har också tittat på bruket av andra droger. Annat missbruk kan inte förklara utvecklingen av schizofreni“, säger Peter Allebeck till GP.

I en holländsk studie av över 4000 personer – som också redovisas i den ansedda tidskriften – slås sambandet fast mellan cannabis och psykoser hos tidigare psykiskt friska. En amerikansk uppföljning under 15 år med 1 920 deltagare visar på ökad risk för svåra depressioner vid cannabisrökning. Även studier i Australien tyder på dos-relaterade samband mellan cannabis och depressioner eller oro.

Läs mer i Drugnews:
• om Cannabis i Drogfakta.
Guide för att sluta med cannabis, (Rådgivningsbyrån i Lund).• Cannabisberoende bekräftas i stor studie.
• Dokument: Ökat haschrökande enligt omtvistad EU-rapport

Etiketter:

Annonser