Lättare för BO anmäla när barn far illa

Regeringen föreslår att Barnombudsmannen får samma skyldighet anmäla till socialtjänsten när barn far illa som andra myndigheter redan har. Lagändringen ska träda ikraft vid nyår.

BO:s kontakter med barn och unga har blivit fler under åren och myndigheten får ofta reda på missförhållanden som bör anmälas till socialnämnden, exempelvis misstankar om att unga far illa. Men BO har inte haft samma anmälningsskyldighet som motsvarande i socialtjänstlagen.

Åsa Regnér

– Samhället behöver göra allt vi kan för att skydda barn och unga och framförallt agera så fort vi hör att någonting står fel. Det blir inte minst tydligt efter uppropet kring sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö. Skolan har redan anmälningsskyldighet. Samma skyldighet bör också gälla Barnombudsmannen, som ofta har kontakt med barn i svåra situationer, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i en kommentar.

Gäller det orosanmälningar som når Barnombudsmannen om kritik även mot kommuns socialnämnd eller ett boende, så ska BO även få möjlighet att lämna uppgifterna vidare till tillsynsmyndighet såsom IVO (Inspektion för vård och omsorg).

Lagändringen föreslås enligt propositionen träda i kraft 1 januari 2018.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser