“Barnkonvention måste bli svensk lag“

VISBY Barnombudsmannens rapport om häktade tonåringar som utsätts för tortyrliknande behandling tvingar regeringen till snabba åtgärder. “Den blir en blåslampa“, enligt barnministern Maria Larsson.

Situationen för barn i svenska arrester och häkten följdes upp på ett seminarie i onsdags i Almedalen.

Enligt BO:s rapport “Från Insidan“ – som Drugnews berättade om igår – placerades cirka 3 000 unga under 18 år i arrester 2011, varav 120 senare häktades. Flera har hållits isolerade flera månader och bara fått lämna cellen någon timme per dygn.

Det framgår även att fler unga som grips misstänkt för brott inte begär advokat vid förhören i hopp om att snabbare släppas fria. Och att vaktpersonal saknar utbildning om barnrättsperspektivet.

– Det mesta i rapporten kände vi redan till, men det om allvarliga brister i statistiken kom som en överraskning. Likaså att många av barnen inte övertalas att anlita offentlig försvarare vid de inledande förhören. Dessa brister måste åtgärdas så snart som möjligt, säger Maria Larsson, till Drugnews.

När BO gjorde sin undersökning om missförhållandena – som bryter mot flera internationella konventioner – gick det inte få fram någon enhetlig statistik från polisen och kriminalvården.
– Vi var tvungna att ”rota” fram siffrorna genom att fråga efter siffror från varje polisdistrikt, sedan var det bara att sätta igång och räkna ihop siffrorna, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Rapporten presenterades i våras och samtal mellan justitieminister Beatrice Ask (M) och Maria Larsson om dessa frågor tog då ny fart. Ansvaret om hur förhållandena är i arrester och på häkten är formell under justitiedepartementet.

– Rapporten är en blåslampa och vi kommer definitivt ta den i vårt fortsatta arbete för att skydda häktade barn. Men avsaknad av statistik innebär ju att vi saknar underlag för att snabbt kunna agera och besluta om vilka åtgärder som behöver införas, säger hon.

Barnombudsmannen påpekar att i Norge, som införlivat FN:s barnrättskonvention som landets lag, är det förbjudet att hålla häktade barn isolerade.
– Nu får vi arbeta hårdare för att konventionen också blir lag i Sverige, säger Maria Larsson.

Etiketter:

Annonser