Klart: Kriminalvården stoppar 12-stegsmetoden

Kriminalvården beslutade i tisdags att behandlingsprogrammet 12-steg läggs ner på fängelser – trots kritik från personal och intagna om att fler kan dö i missbruk. Orsaken anges vara platsbrist och att fler måste nås av program.

Uppåt 70 procent av Kriminalvårdens klienter har idag missbruksproblem (alkohol, narkotika, blandmissbruk), vilket ökar risk för återfall. Men ändå får bara var femte intagen olika behandlingar, och av dessa får bara var tredje sådan som är inriktad mot missbruk.

Och när fler döms för brott och till längre straff, så blir det platsbrist. Även om Kriminalvården ska bygga ut 3 400 nya fängelse- och häktesplatser närmaste decenniet i landet.

Martin Lardén. Foto: Kriminalvården

– Vi behöver nå betydligt fler med behandlingsinsatser och helst tidigare under anstaltstiden. Tolvstegs-behandling har bra resultat, men är en tidskrävande behandling, upp till ett år. Vårt mål är att nå dubbelt så många intagna, cirka 40 procent till 2023, säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsenhet, till Drugnews.

Han fortsätter.
– Fler program behöver bli missbruksinriktade och återfallsförebyggande, men vi måste även prioritera program som inte finns ute i samhället – som mot våld, mot kriminalitet, mot sexualbrott.

Idag har Kriminalvården 170 platser för tolvstegsbehandling som bygger på terapeutiska gruppsamtal, motivation, viss andlig dimension, vägleda varandra till tillfrisknande och drogfrihet. Utanför murarna fortsätter många sedan i AA (Anonyma alkoholister) och NA:s (Anonyma narkomaner) självhjälpsgrupper och mentorprogram.

Sådana program finns idag på särskilda avdelningar på fyra anstalter – Skänninge, Österåker, Gävleanstalten och kvinnofängelset Hinseberg – men de ska nu börja fasas ut till nästa årsskifte.

Istället ska de omvandlas de till ”normalplatser”, som Kriminalvården kallar dem. Mer KBT-inriktade program som Våga välja och individuella Prism-programmet, ett bredare basprogram Krimfokus som ska nå fler på kortare tid håller på att tas fram. Dessutom erbjuds substitutionsbehandling (läkemedel) för intagna med opioidberoende.

Kritiken mot att lägga ner tolvstegsbehandling har kommit. Dels från personal:
– Jag tror att fler kommer dö av sitt missbruk och att fler kommer drabbas av den aktiva narkomanens agerande, både brottsoffer och anhöriga, om behandlingen läggs ned, säger Pia van de Meulebrouck, tidigare nationell samordnare för 12-stegs inom Kriminalvården, till SVT.

Hinseberg Foto: Kriminalvården

Dels från intagna som efter flera fängelsedomar och långt missbruk lyckades ändra sina liv i programmet.
– Jag hade turen att få göra en tolvstegsbehandling på Hinseberg. Det finns bara ett fåtal såna platser för intagna kvinnor i hela Sverige. Det räddade mitt liv, sa Lena Nordström till Accent för en tid sedan.

Hon hade använt amfetamin i tre decennier och dömts sex gånger till fängelse, men behandlingen blev en vändning. Idag arbetar hon inom Kris (Kriminellas revansch i samhället) och går på tolvstegsmöten varje vecka ”och tar en dag i taget”.

Men nu lägger alltså Kriminalvården ner en behandling som använts sedan 1990-talet och vid en utvärdering 2009 visat på jämförelsevis goda resultat (pdf-fil, 28 sidor).

• Drugnews: är det inte risk att något går förlorat och att färre tillfrisknar när ni lägger ner metoden i Kriminalvården?

– Det är en jätteviktig förändring flera har gjort och berättar om. Jag har stor respekt för att de månar om att andra också ska få den hjälp som de fått i tolv steg. Men hade vi trott att vår verksamhet skulle bli sämre genom att ta bort metoden, så hade Kriminalvården givetvis inte valt denna väg, svarar Martin Lardén.

Han tillägger att tolvstegsbehandling även framöver kommer att kunna erbjudas vid kontraktsvård och vid utslussning inför frigivning. Och att metoden även finns på flera behandlingshem ute i samhället.

Annonser