”Behåll effektiv behandling i Kriminalvården”

Kriminalvården planerar att lägga ner tolvstegsbehandling för intagna med drogproblem på landets anstalter. Det skulle försvåra tillfrisknande och drabba brottsoffer och anhöriga, skriver Jessica Vikberg, ordförande RNS, som uppmanar politiken att agera.

Vid ett möte på onsdag den 21 april, väntas Kriminalvården besluta att upphöra med behandling genom 12-stegsprogram på svenska anstalter. Effektiva program för intagna med alkohol- och narkotikaproblem som förebygger återfall.

Skälet som anges är att sådan behandling kräver särskilda behandlingsavdelningar, men att platsbristen nu gör att sådana avdelningar inte längre kan erbjudas. I stället ska en satsning göras på två månaders KBT-behandling för att nå korttidsdömda med insats.

Båda behandlingsmetoderna behövs, men den senare kan inte ersätta 12-stegsbehandling som funnits inom Kriminalvården sedan början av 1990-talet och visat konkreta resultat.

Den tidigare nationella samordnaren för 12-stegsbehandling inom Kriminalvården Pia Van de Meulebrouck säger till SVT att en nedläggning av programmet kommer att leda till att ”fler dör av narkotika samt att fler kommer bli brottsoffer för aktiva narkomaners brottslighet”.

Beslutet skulle stå i direkt strid mot regeringens nya ANDTS-strategi, där målet för narkotikadödligheten är en nollvision och åtgärder för att minska narkotikadödligheten är prioriterat.

Att lägga ner 12-stegbehandlingen innebär också att viktig kompetens går förlorad. Därtill riskerar en nedläggning att påverka effekten av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet negativt.

Det är därför av största vikt att politiken snabbt agerar för att förhindra ett beslut att lägga ner 12-stegsbehandlingen inom Kriminalvården. Vi uppmanar därför samtliga riksdagspartier att skyndsamt agera.

Istället för att lägga ner 12-stegsbehandlingen behövs särskilda satsningar för att behandlingsavdelningar kan bibehållas trots platsbrist.

Att lägga ner en insats, som både kriminalvårdspersonal och överlevare vittnar om fungerar väl, vore oklokt och kontraproduktivt, då behandlingen bidrar till färre återfall i droger och kriminalitet.

 

JESSICA VIKBERG
– ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Annonser