Många återfall i brott oroar minister

STOCKHOLM Hur minskar vi återfallen i brott? Frågan ställdes i fredagen vid ett seminarium i Rosenbad. Inför nära hundra höga chefer vid myndigheter, departement och näringsliv, begärde justitieminister Beatrice Ask en gemensam kraftsamling.

– Jag är djupt bekymrad över att så många återfaller i brottslighet, 70 procent misstänks för nya brott redan 70 dagar efter frigivningen, sade justitieminister Beatrice Ask (M).

Omkring 60 procent av fångarna i Sverige är narkomaner. Hos denna grupp är återfallen i brott allra högst, 87 procent sitter i fängelse igen inom ett år.

En kedja av goda aktörer behövs som gemensamt anstränger sig, om dessa brottslingar ska ha en chans att lyckas återvända i samhället var ett budskap under konferensen.

Företagarnas Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson, var öppet kritisk till att näringslivet aldrig tidigare bjudits in till samarbete. På stående fot erbjöd hon sin organisations resurser.

– Vi vill kunna erbjuda jobb till frigivna fångar under ordnade former, sade hon.
– Jag ser mycket allvarligt på att 100 000 företag med 1,5 miljoner anställda inte är med på banan och det är lika allvarligt att vi inte är med i samverkansgruppen. Här handlar det om att kunna erbjuda jobb och vi är inte ens med i processen, sade utropade Anna-Stina Nordmark Nilsson.

I nästa andetag bjöd hon in till framtida diskussion om bland annat hur anställningskontrakt ska utformas, hur inslussningssystem till företagen ska se ut och vilka lämpliga yrkesutbildningar Kriminalvården kan erbjuda de intagna.

En del av seminariet ägnades även åt de legala drogerna inom Kriminalvården.
Fler än 70 procent av fångarna har en psykiatrisk störning, 30 procent har neuropsykiatriskt diagnos, till exempel ADHD. Många har dessutom dubbel- eller trippeldiagnoser.

Förskrivningen av narkotikaklassade preparat och psykofarmaka ökar dramatiskt inom kriminalvården. Frågan är om ett trendbrott på gång när det gäller utdelning av legala droger?

– Det är viktigt markera att Kriminalvården har stora bekymmer med psykiatriska sjukdomar, våra klienter har rätt till samma behandling som människor i övriga samhället. Vi rättar oss efter Socialstyrelsens rekommendationer som vår medicinska behandlingsfilosofi helt går i linje med, svarade Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén till Drugnews.

Att inte kriminalvårdens drogfria behandlingsinsatser togs upp, till exempel 12-stegs modellen som har mycket goda resultat, reagerade flera delegater vid seminariet på.
– Det är ju fruktansvärt fel med all den här medicineringen, vi på Kris är ibland tvungna att avgifta nyligen frigivna fångar som söker sig till oss, sade Christer Karlsson, förbundsordförande för Kriminellas revansch i samhället, till Drugnews.

• Förutom ovan nämnda medverkade i panelen Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist, Håkan Sörman vd Sveriges Kommuner och Landsting och psykiatrikoordinator Per-Olov Sjöblom på socialdepartementet. Moderator var docent Peter Lindström.

Etiketter:

Annonser