Tolvsteg även för dubbeldiagnoser

BOSTON Flera tidigare studier har visat att tolvstegsprogram ofta fungerar för människor med beroendesjukdomar som alkoholism och narkomani. Nu visar en ny amerikansk studie att även de med dubbeldiagnoser som missbruk och psykisk ohälsa kan ha nytta av behandlingen.

Personer med dubbeldiagnoser har högre risk att börja missbruka, enligt flera studier. Men det visar sig också att många som deltar i självhjälpsgrupper (typ Minnesotaprogram) även har psykisk ohälsa.

I den nya aktuella studien följdes 296 unga vuxna med beroendeproblem (218 män, 78 kvinnor) när de deltog i tolvstegsbehandling 2006 till våren 2008. Det visade sig att unga missbrukare med dubbeldiagnoser tillägnade sig behandlingen lika bra som dem med bara missbruksproblematik.

Alla deltagare bedömdes i början av programmet och därefter tre, sex och 12 månader efter behandlingen. Bedömningskriterierna var bland andra närvaro, aktivt deltagande, ordna en sponsor (en slags vägledare), social interaktion med andra medlemmar och hur de förmådde slutföra de olika stegen, samt om de haft återfall och hur länge de varit drogfria.– Vi fann att unga vuxna i behandling med minst en psykisk störning – mestadels depression och ångest – hade mer allvarliga problem när de kom in i behandlingen. De var dessutom en aning mer motiverade att sluta missbruka, säger en av studiens ledare, Brandon Bergman, vid Massachusetts General Hospital Center for Addiction Medicine, till Medical News Today.

Under året efter avslutad behandling deltog personerna med dubbeldiagnoser i lika stor omfattning i tolvstegsarbetet jämfört med de med endast missbruksproblematik. Detta inkluderade både närvaro och aktivt deltagande. En skillnad var att de med dubbeldiagnoser hade svårare abstinens än de övriga.

Forskarna gick sedan vidare från att undersöka om självhjälpsgrupper (ex. AA-grupper) är effektiva – vilket de anses vara – till att även undersöka mekanismerna bakom. Förstå grunderna och den ömsesidiga hjälpande funktionen som gemensamma erfarenheter av missbruk ger i sociala sammanhang.

Självhjälpsgrupper finns i varje stad och större samhälle i många länder. Det innebär stor tillgänglighet och en möjlighet till snabbt stöd för gruppmedlemmar och för nya som vill prova tolvstegsprogrammet.

En “sponsor“ är en trygg person i självhjälpsgruppen som erbjuder sin tid att hjälpa nya medlemmar att ta sig förbi drogsuget. Stöttar, pushar nya att gå på möten och berätta om sina erfarenheter och lyssna på andra deltagare. Och med hjälp av gruppen och arbetet med de 12 stegen ta till sig programmet fullt ut för att lyckas leva drogfritt. Enligt traditionen kan dessa själva i sin tur så småningom gå in som sponsor för nytillkomna gruppmedlemmar.

• Fotnot: Hela studien kommer publiceras i februari 2014 i vetenskapliga tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Anonyma alkoholister

Självhjälpsrörelsen AA bildades 1935 och har sedan dess hjälpt miljontals människor att bli och förbli nyktra. Det finns cirka 105 000 grupper i 180 länder. Idag finns grupper också för narkotika- och andra beroenden.

Man erbjuder gemenskap och delar erfarenheter för att stärka varandra att hålla sig nyktra och hjälpa andra att tillfriskna från missbruk. Man kan vara anonym vid träffarna, enda villkoret för medlemskap är en önskan om att sluta dricka. Rörelsen är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

Modellen utgår från ett tolvstegsprogram där man erkänner sitt missbruk och i olika steg sedan genom självrannsakan och samtal går vidare mot ett nyktert liv.

Det var ursprungligen mer inslag av en kristen ton i orginalet till den “Stora boken“, men texten har med tiden ändrats för att bli tillgänglig för fler.
(Källor Anonyma Alkoholister och Wikipedia)
Drugnews/SL

Etiketter:

Annonser