Studie visar tolvstegsmodell fungerar

En uppföljning av manliga patienter som gått tolvstegsbehandling på behandlingshemmet Hatten utanför Stockholm visar positiva resultat. Två av tre som svarat uppger i en enkät att de var fortsatt drogfria. 

Behandlingshemmet Hatten i Älvsjö, Stockholm
Behandlingshemmet Hatten i Älvsjö, Stockholm

Uppföljningen har gjorts av alla manliga patienter som varit inskrivna på HVB-hemmet i Älvsjö åren 2008-2011. Hattens behandling bygger på anonyma alkoholisters tolvstegsfilosofi med dagliga föreläsningar och gruppterapi under cirka fyra månader och eftervård – inga narkotiska läkemedel (som metadon, subutex) tillåts.

Totalt hade 266 patienter skrivits in under perioden, de flesta med grava missbruksproblem. 43 klarade inte introducerande 28-dagars primärbehandlingen utan lämnade, studien baseras på de övriga.

Av de 223 patienter som fick behandling under perioden lyckades man följa upp 105 av dem (47 procent), av dessa svarade 66 procent att de var fortsatt drogfria. Det är en mycket hög andel och kan ses som tecken på att den drogfria tolv-stegsbehandlingen är framgångsrik, i alla fall på Hatten.

Miodrag Jankovic, behandlingsterapeut
Miodrag Jankovic, behandlingsterapeut

101 fick man inte tag i, av övriga var tolv i fängelse och kunde inte intervjuas, fyra hade avlidit och en ville inte delta i studien.
– Jag vill gärna framhålla att uppföljningens viktigaste syfte är att få information om hur patienterna lyckas efter avslutad behandling. Rapporten är en del i en pågående undersökning vi gör för att klarlägga hur vi lyckas med behandlingen för våra patienter. Jag tycker vi kan se att vi lyckas bra. Även om man räknar de 101 patienter som vi inte lyckats nå för intervjuer för uppföljningen som om de återfallit i missbruk. Då är det 31 procent som är helt drogfria idag, säger Miodrag Miki Jankovic, behandlingsterapeut på Hatten som arbetat med rapporten, till Drugnews.

Uppföljningen genomfördes med intervjuer två år efter att patienterna genomgått behandlingen, de som fick behandling 2008 intervjuades och följdes upp 2010 och så vidare fram till 2013.

Hur det gått för de man inte lyckats nå är naturligtvis omöjligt att veta. Men de bedöms ha haft ungefär samma förutsättningar som de övriga vid inskrivningen.

Frågorna för uppföljningen har utarbetats i samråd med Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi vid Svenska Institutet för Social forskning vid Stockholms universitet. Även andra externa experter har tillfrågats om upplägget.

Intervjuerna har genomförts vid inskrivningen på Hatten, vid utskrivningen samt vid uppföljningen två år efter utskrivningen.

Patienterna har alla någon form av beroendesjukdom, amfetamin var vanligaste huvuddrog (31 procent), därefter kokain, alkohol, cannabis, heroin etc. Av patienterna i undersökningen kom 81 procent via kriminalvården, 16 procent från socialtjänst, de övriga betalade själva eller deras arbetsgivare.

D213-Hatten1-personal
Föreläsaren Craig Nakken (t v andra raden) på ett besök på Hatten.

Behandlingen utgår strikt efter tolvstegsmetoden med primärbehandling, förlängd behandling och öppenvård. Inga mediciner eller narkotiska preparat är tillåtna. Efter behandlingen ska man inte ens ta en öl för att kunna räknas som helt drogfri.
– Ja, det är så vi ser på drogfrihet och tillfrisknande, säger Miki Jankovic.

I undersökningen har patienternas situation vid inskrivningen respektive efter behandlingen noterats. Exempelvis bostadssituation, försörjning, levnadsförhållande, hälsoläge med mera. Nära en tredjedel var hemlösa vid inskrivning, men bara två procent vid uppföljningen senare. Endast åtta procent hade lön tidigare, men 68 procent vid uppföljningen, dessutom hade 8 procent startat företag.

Men alltså hela 66 procent av de som man lyckades nå för uppföljning efteråt uppgav att de lyckats bli drogfria.

• Drugnews: vad är din förklaring till de jämförelsevis positiva resultaten?
– Jag tror att vårt bemötande av killarna är en viktig förklaring. Vi i personalen visar dem respekt och att vi bryr oss, vill hjälpa dem. Sen tror jag att vi har rykte om att var rätt tuffa och ställer krav, våra grundregler är inga droger, ingen kriminalitet, följ regler och schemat, svarar Miki Jankovic.

Att relativt många lyckats skaffa sysselsättning efteråt tror han även beror på Stockholms större arbetsmarknad.

Vid fortsatta uppföljningar hoppas rapportförfattarna kunna göra en registerbaserad uppföljning, det skulle kunna ge ett bättre underlag för bedöma hur det gått för dem som inte kunnat nås för intervjuer. Studien fortsätter nu med ytterligare intervjuer för den grupp som behandlades 2012.

• Fotnot: Länk till rapporten ”Uppföljning av patienter inskriva vid Hattens behandlingshem 2008-2011” (wordfil, 18 sidor).

Hatten & 12

HVB-hemmet Hatten i Älvsjö, startat 1993, för manliga patienter baseras på 12-stegsmodellen. Det har 30 behandlingsplatser, fyra kollektivboende och sex försökslägenheter.
Fullt schema kl 7-21 med föreläsningar och gruppterapi. Patienternas tillfrisknande står i centrum och behandling utgår från Anonyma Alkoholisters stora bok. Personalen träffar ofta legendariske amerikanska drogterapeuten Craig Nakken, som framhåller egen vilja som avgörande för att bli drogfri.

Tolvstegsmetoden (Minnesotamodellen) introducerades på 1980-talet i Sverige och fick stor spridning. Behandlingstiden är betydligt kortare än tidigare traditionell behandling.
Alkohol- och drogberoende ses som sjukdom och behandling sker i grupp med individuella inslag. B1097-AAlogMin.jpgDeltagare uppmanas efteråt regelbundet gå på AA-möten för motivation och undvika återfall. AA är världens största självhjälpsrörelse för alkoholister som vill sluta dricka.

Senare år har tolvstegsmodellen och dess resultat ifrågasatts, att den inte passar alla. Den utmanas av nya metoder som underhållsbehandling för narkotikaberoende och kontrollerat drickande.

• Läs mer (”Tolvstegsmetoden – från hyllad till synad”, Accent).

/Drugnews

Annonser