Goda resultat för Hattens tolv steg

Sjuårsuppföljningen av manliga patienter från Hattens behandlingshem nära Stockholm visar på goda bestående resultat. En hög andel försörjer sig själva och många heroinmissbrukare har blivit långvarigt drogfria.

Hatten, som grundades 1993, är ett behandlingshem i Älvsjö för män med missbruksproblem – ett av få i Stockholmsområdet som arbetar enligt tolvstegsmodellen. Det är ett tungt klientel som tas emot. Majoriteten kommer från kriminalvården och frivården. För att veta hur det går för patienterna och hur behandlingen fungerar, så bedriver man sedan 2008 ett systematiskt uppföljningsarbete.

Miodrag Jankovic. Foto: Pelle Olsson

– Vi i personalen ringer upp alla som varit inskrivna hos oss och gör en telefonintervju varje år, berättar behandlingsansvarige Miodrag ”Miki” Jankovic för Drugnews medarbetare.

Han tror att själva telefonsamtalet har en effekt eftersom de gärna vill visa att de sköter sig. Patienternas tillfrisknande stöds av att de blir uppmärksammade. Frågeformuläret som de går igenom är utformat i samråd med professor Sten-Åke Stenberg och svaren är bearbetade av ett statistikföretag. Det handlar om drogfrihet, försörjning, hälsotillstånd och boendesituation. Uppföljningen tittar också på taxerad inkomst, en uppgift man får genom Skatteverket.

Tidigare har Hatten redovisat uppföljning efter två och tre år sedan inskrivningen. Nu i höst kommer sjuårsuppföljningen.
– Det är 595 patienter som skrivits in mellan 2008 och 2016, säger Jankovic. Av dem har 490 genomfört minst en grundbehandling. 105 personer hoppade av tidigt och ingår inte i undersökningen.

Han påpekar att intervjusvaren visserligen är självrapporterade, men eftersom man samtidigt kan jämföra med skattemyndighetens objektiva uppgifter ser man att det finns en god överensstämmelse med vad patienterna berättar i telefon.

Den kanske viktigaste parametern är drogfrihet. Den anges i uppföljningen i förhållande till huvuddrog. Vanligaste har varit amfetamin, därnäst i fallande andel alkohol, cannabis, kokain och heroin.

Patientrum på Hattens behandlingshem. Foto: Pelle Olsson

Vid sjuårsuppföljningen hade drygt hälften av dessa patienter varit drogfria från sitt huvudmissbruk i minst ett år. Dock måste man ta hänsyn till att Jankovic och hans medarbetare bara fick tag på 97 av de 223 patienter som skrivits in sju år tidigare.

• Man kan alltså befara att det gått sämre för de som ni inte fick tag på?
– Ja, men vi har uppgifter från alla genom deras taxerade inkomst. Den har stigit även för dem vi inte nått med en intervju, fast inte lika mycket som för gruppen vi pratat med. Det bekräftar att det går bra för många efter behandlingen. De har blivit skattebetalare och bidrar till samhället istället för att vara en belastning, svarar Miki Jankovic.

Jankovic påpekar att alla inte klarar den typen av behandling Hatten erbjuder. Några av dem han pratat med har gått över till Laro, (Läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatmissbrukare). Samtalen har överraskat honom eftersom dessa var oerhört tacksamma över Hattens behandling. Den har möjliggjort att de kommit vidare i livet och mår mycket bättre.

Det sker också en övergång av patienter åt andra hållet.
– Vi får fler och fler som haft metadon och Suboxon som kommer till oss för att bli helt drogfria, säger Jankovic.

• Fotnot: Länk till rapporten 2019, uppföljning av patienter inskrivna vid Hattens behandlingshem 2008 – 2016 (pdf-fil, 28 sidor).

Behandlingshemmet Hatten i Älvsjö. Har 30 enkelrum i två hus för patienter i primärbehandling och förlängd behandling.

Etiketter:

Annonser