Behandlingscenter mitt i Stockholm

STOCKHOLM Tolvstegsbaserade Nämndemansgården, ett av landets största privata behandlingsföretag, kraftsamlar och öppnar mitt i centrala Stockholm. Detta i en tid när missbruksproblem berör allt fler.

Efter att flyttat runt i flera år har man nu samlat huvudkontor, öppenbehandling och utbildning under ett tak. Man tar där emot ett par hundra patienter från Mälardalen. Även preventionsprogrammet Prime for Life som utbildar företag, försvaret och Kriminalvården i drogfrågor finns här.

Lokalerna på Luntmakargatan invigdes förra veckan av Kristina Axén Olin, tidigare moderat borgarråd i Stockholm, och styrelseordförande Thomas Wiklund.

– Vi knyter ihop banden istället för klipper, skrattade Kristina Axén Olin som själv blev patient efter för mycket vin och värktabletter mot stress och sorg.

Gudrun Schyman, skådespelaren Göran Stangertz och prästen Ingemar Simonsson är andra som hos Nämndemansgården fått hjälp med beroendeproblem.

En halv miljon svenskar missbrukar idag alkohol, läkemedel, narkotika och doping – men bara en av fem är kända av myndigheterna, enligt regeringens missbruksvårdutredare.

Men ännu fler berörs av alkohol- och drogproblem, minst var fjärde svensk inräknat barn till missbrukare, andra anhöriga och arbetskamrater, påminde Maria Martinsson, VD för Nämndemansgården.

Vid invigningen i lokalerna på cirka 425 kvadratmeter var det fullsatt, trångt och festligt.
Vid ett panelsamtal uttryckte några att behandlingen och AA-möten räddat livet för dem. Frågan “kan vem som helst bli beroende?“ besvarade de flesta deltagarna med ja, utom Therese Eriksson, föreningen Maskrosbarn, som sa att det även krävs “att man dricker eller tar droger, vilket jag valt att avstå från“.

Under åren har Nämndemansgården tagit emot cirka 30 000 missbrukare och anhöriga, enligt egna uppgifter så lever tre av fyra som gått programmen idag ett liv utan missbruk.

Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv…


Första steget i Tolvstegsmetoden

• Vad säger du om kritiken från utredaren Gerhard Larsson att 12-stegsmodellen har alltför stor dominans i missbruksvården i Sverige?
– Han har rätt i att mer kunskap, auktorisation och omstrukturering behövs i branschen. Många 12-stegsprogram har byggts upp lokalt, utan en tydlig behandlingsmodell. Men man ska inte spola ut barnet med badvattnet – gör inte behandling till en rent medicinsk fråga, sociala insatser är också viktiga, säger Tobias Sahlin.

Nämndemansgården

…startades av Birgitta Crafoord som efter en rattfylleriolycka behandlades för sitt beroende i USA, blev nykter alkoholist och tog med sig Minnesota-modellen till Sverige.

Första behandlingshemmet öppnades 1987 i skånska Blentarp och idag har man nio enheter i landet – med bl a öppenvård, avgiftning, boende, individuell och gruppbehandling, särskilt stöd för ungdomar och kvinnor med barn.

Birgitta Crafoord avled 1999. Idag är hennes son, Thomas Wiklund, styrelseordförande i Nämndemansgården AB.

• Av cirka 300 behandlingshem (HVB-hem) i landet som tar emot personer med missbruksproblem drivs 80 procent idag av enskilda, dvs. företag eller idella organisationer.
Drugnews/SL

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser