WHO-möte om cannabis hälsoeffekter

B868-WHOlogUnder tre dagar samlas cannabisforskare från hela världen utanför Stockholm för att uppdatera WHO:s forskningsöversikt om drogens skadliga hälsoeffekter.

Vetenskapsmötet ”Scientific meeting on harms to health due to cannabis use” inleddes i tisdags på en kursgård i Uppland med svenska regeringen som värd. Regeringen vill stärka kunskapsunderlaget om skadeverkningar av cannabis och en fortsatt restriktiv syn på drogen.

Men det är WHO som arrangerar mötet med uppdrag att samla nya rön inför en uppdatering av den tidigare forskningsöversikten om cannabis som är från 1997. Senare år har THC-halten ökat i flera sorter, missbruk av drogen spridits globalt och några länder har legaliserat drogen (Uruguay och några delstater i USA).

Forskningsframsteg om skadeverkningarna har gjorts, exempelvis om hur ungas hjärnor är sårbara för cannabis. Men världshälsoorganisationen har identifierat att det saknas uppdaterad kunskap om de fysiska, mentala och sociala effekterna av drogen som grund för WHO:s breda hälsodefinition.

Ett 30-tal forskare från hela världen har därför samlats 21-23 april för att byta erfarenheter och presentera studier om såväl negativa hälsokonsekvenser av cannabis och olika behandlingsmöjligheter. Data ska presenteras från såväl Europa och USA, som Chile, Marocko, Kenya och Kina.

Maria Renström, rådgivare i WHO.
Maria Renström, rådgivare i WHO.

– Det är en fantastisk samling av kunskap om drogen vi samlat här. Vi har även beställt nya data och studier, men den nya cannabisöversikten blir klar och offentlig först nästa vår före FN:s särskilda narkotikamöte, UNgass 2016, i New York, säger Maria Renström, sammankallande expert från WHO, till Drugnews.

Några som deltar i mötet i Sverige är hjärnprofessorn Nora Volkow (chef för amerikanska drogforskningsinstitutet Nida), professor Wayne Hall, Australien, doktor Vladimir Poznyak, WHO, och professor Peter Allebeck, Sverige (som länge följt psykiska ohälsa, ex. schizofreni, kopplat till drogen).
Cannabisanvändningens hälsoeffekter och risker bland annat för hjärnan, lungsjukdomar, cancer, mental hälsa, kognitiva effekter och för trafiksäkerhet är några ämnen på programmet.

Är det bara skadliga hälsoeffekter som tas upp på konferensen, inte exempelvis möjlig positiv användning av ”medical marijuana”?
– Nej, inte vid detta expertmöte, men det kommer även hållas sådana senare. Det gäller nu att få fram bästa möjliga kunskap för att regeringar ska kunna fatta bra beslut vid FN-mötet, svarar Renström.

Vid UNGASS-mötet 19-21 april 2016 i New York, (Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem) väntas det bli debatt om de restriktiva internationella narkotikakontrollkonventionerna. Några lobbygrupper vill rucka på dem, och några vill även tillåta vissa droger såsom cannabis.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser