Cannabis i tonåren skadar hjärnan

BALTIMORE En ny studie på möss vid University of Maryland School of Medicine visar att unga som regelbundet använder marijuana kan få permanenta hjärnskador och löper större risk utveckla schizofreni och andra psykiska besvär.

I studien, som nyligen publicerats i medicinska tidskriften Neuropsychopharmacology, undersökte forskarna hjärnbarkens neurala oscillerande aktivitet hos möss. Dessa svängningar eller aktiviteter i centrala nervsystemet blir onormala vid schizofrena eller andra psykiatriska tillstånd.

Forskarna exponerade unga möss för låga doser av rusämnet THC (tetrahydrocannabinol) i cannabis under 20 dagar. Därefter återförenades mössen med sina familjer, där de fick fortsätta utvecklas till vuxna.

Vid undersökningar på de senare vuxna mössen upptäcktes att för de möss som exponerats för THC var hjärnbarkens oscillerande aktivitet kraftigt förhöjd. Mössen uppvisade dessutom nedsatta kognitiva funktioner och försämrat arbetsminne.

– Det förvånande i dessa fynd är att, även om mössen utsattes för mycket låga THC-doser och endast under en kort period i tonåren, så bestod dessa avvikelser även i vuxen ålder, säger en av forskarna Sylvina Mullins Raver till Neuropsychopharmacology.

Studiens ursprungliga avsikt var att testa en hypotes om cannabis påverkar hjärnbarken hos vuxna. Men när drogen testades på vuxna möss som aldrig exponerats för THC tidigare visade det sig att både den pendlande aktiviteten och de kognitiva funktionerna var fortsatt normala.

– Det verkar som att tonåren är den utvecklingsperiod då marijuanabruk kan vara mest farlig, säger studiens ledare Asaf Keller i en kommentar. Men det finns sannolikt en genetisk känslighet och då kan marijuana under tonåren bli det som triggar igång förloppet, tillägger han.

Forskargruppen kommer att fortsätta att studera förändringar.
– Vi hoppas att vi genom dessa studier kommer att lära oss mer om schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar, som är komplicerade att reda ut, säger doktor Keller.

• Flera andra studier har visat att särskilt ungas hjärnor är mycket sårbara för drogen cannabis.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser