Cannabis glorifieras trots hälsorisker

STOCKHOLM Evidensen finns – cannabis skapar beroende och skadar hjärnan. Ändå tror många ungdomar inte på det och drogen glorifieras. Det bekymrade många på den internationella cannabiskonferensen i Stockholm.

– Det finns många missförstånd kring cannabis. Men vi vet idag att den inte bara är inkörsport till andra droger, utan även farlig i sig själv, sade i sitt invigningstal ansvarig minister Maria Larsson på konferensen i Münchenbryggeriet.

Den internationella forskarkonferensen om cannabis (marijuana och hasch) samlar omkring 250 deltagare från ett tjugotal länder – experter, beslutsfattare och civilsamhället.

En brittisk studie visar att många unga inte tror att cannabis är skadligt att röka.
– Det pågår en glamorisering av cannabis i världen, den trenden måste vi bekämpa, sade Maria Larsson som också underströk att FN:s barnkonvention förpliktar länderna att skydda barn från droger.

Hon fick stöd av Nora Volkow, hjärnforskare och chef för statliga National Institute on Drug Abuse i USA, som bedriver omfattande drogforskning. I ett uppskattat föredrag gick hon genom hjärnans komplexa system och sårbarhet och flera rapporter som tydligt pekar på riskerna med cannabis.

Marijuana är beroendeframkallande och aktiverar dopaminsystemet i hjärnan. Drogen försämrar bland annat närminne, kognitiv förmåga, motivation, immunförsvar. Påverkar aptiten, reproduktion, rörelser, beteende och riskerar utlösa psykisk ohälsa och schizofreni. En långtidsstudie visar hur unga som börjar röka drogen tidigt riskerar få permanent lägre IQ-nivå.

– Visst finns några kunskapsluckor kvar att fylla. Men det här är ingen en säker drog, som några hävdar. Marijuana är inget för den som vill njuta av livet, den minskar chansen klara utbildning, karriär och få bra lön, sade Nora Volkow till Drugnews efteråt.

Flera legaliseringsförespråkare argumenterar att tobak och alkohol, som är lagliga, är farligare och skadar fler människor än narkotika. NIDA-chefen menar att det är svårt att jämföra olika drogers farlighet, men att om cannabis för nöjesbruk tillåts runt världen, så ökar såväl exponering som användande och därmed skador så småningom.

Volkow menar att mer vetenskapsbaserad information måste föras ut till befolkningen för att vända attityder. I USA är det nu fler tonåringar som röker marijuana än tobak.

• Drugnews: men kunskapen verkar inte heller nå politikerna – 20-talet amerikanska delstater har godkänt marijuana som medicin och Colorado och Washington ska helt legalisera drogen?

– På federal nivå är man emot detta och känner till hälsodata, men har svårt ingripa i delstaterna. Och det finns så många nationella problem nu med ekonomin, sjukförsäkringssystemet och annat, så marijuanafrågan riskerar faller mellan stolarna. Men läget är allvarligt – tåget har lämnat stationen och utvecklingen måste vändas, svarar Nora Volkow.

Flera föreläsare betonade vikten av att förebygga drogproblem och föräldrarnas roll. En man från FN:s narkotikakontrollorgan UNODC, Gilberto Gerra, sade i ett rundabordsamtal att straff överlag inte minskar cannabisanvändande. Och de flesta länder har inte det konsumtionsförbud som Sverige har.

Det upprörde några svenska deltagare. “Det handlar inte om straffa, utan att med förbudet ge möjlighet att ingripa med sociala insatser innan unga fastnar i drogberoende. Men det är tydligen svårt att förstå“, sade i en kaffepaus Staffan Hübinette, lärare och drogförebyggare i skolvärlden.

Barn- och hälsominister Maria Larsson sade efteråt till Drugnews att det kan vara knepigt att “pedagogiskt svårt att se“ hur tidigt ingripande i den svenska balanserade narkotikastrategin är en viktig del. Men det finns inte några planer att ta bort förbudet.

Sverige hyllas av flera på konferensen att – trots ökad narkotikadödlighet – ändå lyckats stävja drogproblem, och ha lägre prevalens bland unga i en internationell jämförelse.
Maria Larsson medger att cannabis ökat något senare år, men inte dramatiskt.

– Det går att ändra attityder. Vi har gjort det med tobak och alkohol, där färre unga dricker numer. Jag hoppas att vi även ska lyckas få ner cannabisanvändning, bland annat genom föräldrars medverkan och storstadssatsningen mot cannabis.

Internationellt vill hon arbeta vidare såväl i EU som i FN för att hitta bundsförvanter och slå vakt om en restriktiv narkotikapolitik.

I en artikel på Drugnews engelska del idag uppmanas Sverige att dra på sig ledartröjan efter USA i internationell narkotikapolitik.

• Är du beredd på det?
– Nja, vi har fortfarande bra samarbete med USA om narkotikafrågan, och söker fler vänner för att stoppa legaliseringsrörelsen. Vi ska försvara de restriktiva FN-konventionerna som nu ifrågasätts av några länder, svarar Maria Larsson.

På torsdag fortsätter forskarkonferensen med olika teman och workshops för ökat kunskapsutbyte cannabis och hälsa.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser