Metaanalys: cannabis farligt för unga

MONTREAL/NEW YORK Tron att cannabis är en säker drog stämmer inte med vetenskapen, i vart fall inte för ungdomar. Forskare har gått igenom 120 olika studier om drogen och summerar att den medför särskilt allvarliga risker för unga hjärnor.

Tonåringars hjärnor utvecklas och är därför sårbara. Användandet av cannabis kan även medföra senare missbruksbeteenden och andra långvariga negativa effekter, visar en genomgång av studierna. Sammanställningen är gjord av forskare vid Montreals universitet och New Yorks Icahn School of Medicin vid Mount Sinai.

Forskarna tittade bland annat på hur de olika studierna samstämmiga uppgifter om hjärnans biologiska funktioner och de kemiska reaktionerna som inträffar i unga hjärnor vid användande av cannabis. (Exempelvis via receptorerna CB1 och CB2). Fynd som kan betecknas som bevis för att cannabis påverkar unga hjärnor på ett mycket negativt sätt.

Man tittade också på genetiska och miljömässiga faktorer. Fynden från dessa epidemiologiska studier visade på ett samband mellan cannabis och senare tungt missbruk av andra droger som lett till psykoser, bland annat schizofreni.

Intressant nog fann också forskarna att dessa risker var olika för olika individer och tycks vara korrelerat till ålder, mängd och intensitet av drogbruk och genetiska faktorer. Ju tidigare första exponeringen är för cannabis, desto värre verkar effekten av drogen bli när det gäller mental hälsa, utbildningsnivå, kriminalitet och mognadsutveckling.

– Av alla illegala droger är cannabis den mest använda bland tonåringar, då många tror att det medför en minimal risk. Denna uppfattning har lett ett växande antal stater legaliserat drogen och därmed ökat tillgängligheten. De flesta debatter och efterföljande policys har gjorts utan hänsyn till en av de mest sårbara grupperna i befolkningen, nämligen tonåringarna, och utan hänsyn till vetenskapliga data, skriver professor Didier Jutras-Aswad vid the University of Montreal och Yasmin Hurd vid Mount Sinai i en kommentar till studien som publiceras i Neuropharmacology och Science Daily.

Även om fler systematiska studier behövs för förstå de långsiktiga effekterna av drogen på hjärnor och beteende, visar rapporterna entydigt att cannabis har en långtgående påverkan på de senare vuxnas missbruksbeteenden särskilt för vissa sårbara individer, menar forskarna.
Men de noterar också att “bara“ cirka en av fyra unga cannabisanvändare utvecklar ett beroende av drogen.

• Fotnot: Sammanfattning av studien i Sciencedirect: “Trajectory of adolescent cannabis use on addiction vulnerability“.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser