Folkhälsominister i blixtmöte om spice

Regeringen är oroad över spice-larmen och kallar nu in experter och myndigheter till ett blixtmöte fredag eftermiddag om hur drogen ska stoppas. Antalet förgiftningsfall och misstänkta dödsfall har fortsatt öka.

Spicebeslag Foto: Polisen
Spicebeslag Foto: Polisen

Senast natten till i torsdag avled en 25-årig man i skånska Kävlinge och stora mängder misstänkt spice hittades i hans bostad. Det var fjärde misstänkt spice-relaterade dödsfallet på kort tid. Och flera hundra personer har efter använt drogen förgiftats och akut förts till sjukhus.

Den dramatiska utvecklingen tvingar nu folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att agera. Han har senaste tiden kritiserats för att inte handla när antalet fall ökar.
– Han har nu kallat in bland annat myndigheter till ett arbetsmöte i eftermiddag för att få en samlad lägesbild om spice-situationen i landet, bekräftar hans pressekreterare Helena Paues för Drugnews.

Inbjudna är bland andra polisen, Folkhälsomyndigheten, Giftinformationscentralen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Det är mer oklart om sjukvårdsrepresentanter ska delta.

Även frågan om pröva andra klassningssystem för nya droger väntas komma upp på mötet, exempelvis en familjeklassning för liknande droger. I Sverige klassas idag substans för substans som narkotika eller hälsofarlig vara, men tillverkare ändrar någon molekyl och räknas som ny drog och blir drogen laglig att sälja en tid igen.

Just nu väntar en klassning av 42 substanser som Folkhälsomyndigheten utrett, varav 24 är syntetiska cannabinoider, minst en är den potenta farliga som blandas med växtdelar och säljs som rökmixen ”spice”. Men regeringen är tvingad att invänta klartecken från EU innan snabbklassning kan göras.
– Målet är fortfarande att de ska hinna bli förbjudna från årsskiftet, säger Helena Paues.

Under tiden fortsätter dock flera ungdomar röka drogen och riskerar hälsa och liv.

• Andra alternativ som förts fram är att resursmässigt förstärka utredarna på Folkhälsomyndigheten för att snabbare kunna analysera och beta av strömmen av nya nätdroger. Dessutom tillsätta en expertgrupp av forskare för att få en bild över hur syntetiska drogsubstanser ska kunna stoppas på sikt.

Annonser