Spice-varianter stoppas

|UPPDAT|Regeringen klassade i torsdags 24 syntetiska cannabinoider som hälsofarlig vara, dessutom andra preparat som narkotika. Men nya oklassade droger på nätet har redan börjat ersätta innehåll till ”rökmixar”.

Spicebeslag Foto: Polisen
Spicebeslag Foto: Polisen

Under hösten har livsfarliga rökmixar under samlingsnamnet spice chockat Sverige. Hundratals personer – många ungdomar – har efter rökt och överdoserat fått akuta besvär, många har körts till sjukhus för akut vård.

Folkhälsomyndigheten föreslog i november att regeringen skyndsamt klassar 42 drogsubstanser, varav 24 är syntetiska cannabinoider, en av dem den som troligen orsakat flera av överdoserna.

– Vi har nu fått klartecken av EU för att snabbklassa dem och ambitionen är att de behandlas på regeringssammanträdet på torsdag, sade Helena Rosén, kansliråd på Socialdepartementets rättssekretariat, till Drugnews.

Ärendet fanns med på sammanträdeslistan – som Drugnews rapporterat – och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) föredrog det i torsdags.

– Det är mycket bra att regeringen idag fattat beslut om narkotikaklassning av ett flertal substanser, däribland den verksamma substansen i Spice, sade Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister efteråt.

Nu har alltså regeringen klassat 24 syntetiska cannabinoider till, vilket gör att 84 stycken snart förbjudits att saluföra, inneha och använda. Klassningen kommer att träda ikraft först 16 januari nästa år, då ändringen måste in i förordningen.

Wikström kallade nyligen experter och myndigheter till ett krismöte efter larmrapporterna om en närmast epidemisk spridning av spice och de akuta förgiftningsfallen i landet, dessutom ett par dödsfall som misstänks ha samband med en av spice-varianterna.

Från 2010 till november 2014 har Rättsmedicinalverket (RMV) hittat spice/syntetiska cannabinoider vid 30 obduktioner. Men om de orsakat alla dödsfallen är inte säkert, samtidigt finns ett mörkertal då analys efter ämnena bara görs vid misstanke. Flera dödsfall har även skett efter blandmissbruk, även med alkohol.

Polisens beslag av rökmixar med misstänkt spice har ökat kraftigt senare år. 2012 påvisade Statens kriminaltekniska anstalt (SKL) 1 208 ärende med syntetiska cannabinoider, ifjol fördubbling till 2 522 ärenden och hittills i år har cirka 2 300 analysärenden gjorts, enligt TT.

Spice-blandningar har tidigare på nätet mest sålts i färdigdoserade förpackningar, senaste året dock alltmer i ren pulverform, enligt tullen. Det innebär att beställare själva försöker bereda genom att blanda med aceton, tobak etcetera, vilket gör dosering än osäkrare.

Uppmärksammade spice-förgiftningar och dödsfall används även av ivriga debattörer som argument för att legalisera vanlig cannabis. Att spice-användare röker dessa farliga mixar för att de är billigare, oklassade och inte syns vid drogtester.

Nätsajter har redan före klassningsbeslutet börjat rea ut preparat och ta in nya där någon molekyl ändrats och blir lagliga igen. Något som väckt förslag om att ge mer resurser till fler utredare av nya drogsubstanser eller införa annat, snabbare klassniningssystem, exempelvis gruppvis familjeklassning.

Samtidigt har flera butiker infört åldergräns för aceton-försäljning och flytta lösningarna bakom disk och några kiosker slutat sälja lösa cigarettpapper som kan användas för rulla spice-joints.

42 droger klassas

• De 24 cannabinoider som nu klassificeras som hälsofarlig vara är:
5F-AMB, 5F-MN18, 5F-PCN, 5F-SDB-005, AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer, ADB-CHMINACA, ADSB-FUB-187, AM-1248, CUMYL-5F-PICA, SGT-25, CUMYL-BICA, CUMYL-PICA, CUMYL-PINACA, CUMYL-THPINACA, FAB-144, FUB-AKB48, FUB-AMB, I-AMB, MDMB-CHMICA/MMB-CHMINACA, Mepirapim, NM-2201, PX-1, PX-2 och THJ-018.

De förekommer främst i så kallade rökmixar/spiceprodukter och även i blandningar med en redan klassad substans.

• Dessutom förbjuds sju katinoner: MDPBP, alfa-PBT, alfa-PVT, MPHP, 4-Cl-alfa-PPP, alfa-PHP och alfa-PEP.

• Och elva nya ämnen narkotikaklassas:
Pentylon (bk-MBDP), alfa-PBP, 4F-alfa PVP, p-MePPP, 3,4- diklorometylfenidat och 4,4-dimetylaminorex föreslås tillhöra gruppen centralstimulerande medel. Substanserna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe föreslås tillhöra gruppen hallucinogener. Substanserna 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP är strukturellt relaterade till de narkotikareglerade substanserna PCP, Metoxetamin och ketamin, enligt Folkhälsomyndighetens lista.

Efter att regeringen fattat beslut tar det en månad innan förbudet träder i kraft, då förordningar ska ändras och publiceras. Och träder ikraft 16 januari 2015.
/Drugnews.

Annonser