Spice mycket farligare än känt

GÖTEBORG Nätdrogen Spice kan vara mycket farligare än experter känt till. Akut njursvikt hos flera patienter har kopplats till den halvsyntetiska drogen, i Göteborg fördes en ung man till sjukhus med spåra kramper.

– Nyligen fick vi in en patient som utvecklat akut njursvikt efter att ha rökt en nyare variant, säger överläkaren Kai Knudsen på Sahlgrenska universitetssjukhuset till Göteborgs-Posten.

Den unge mannen fördes till sjukhus med svåra kramper, tillståndet förvärrades och han drabbades av njurproblem och fick vårdas en vecka. Sådana tillstånd är allvarliga och kan leda till kroniska problem och behöva livslång dialys.

Tidigare har läkare vetat om att rökmixen Spice – en syntetisk cannabinoid som duschas på örter eller gräs och ofta säljs via internet – kan ge personlighetsförändringar, ångest och framkalla illamående.

Men nu befarar forskare i USA att de som röker drogen också kan drabbas av allvarliga njurskador. En rapport i våras uppmärksammade 15 fall med akuta njurskador som drabbat patienter som rökt drogen.

En syntetisk variant (5-Fur) som flera av patienterna rökt hade saluförts med smak av blåbär eller bubbelgum. Den tillsammans med sju andra cannabinoider är nu på väg att klassas som hälsofarlig vara i Sverige efter regeringsbeslut, erfar Drugnews.

I Göteborg presenterades nyligen en drogvanestudie bland skolelever. Var femte gymnasieelev i årskurs två hade någon gång använt narkotika, cannabis är vanligas men flera anger även att de prövat Spice.

Nu ska mottagningen Mini-Maria i Göteborg börja utbilda föräldrar om droger som är vanliga bland ungdomar, däribland nämnda preparat. Första kursen som startar denna månad är nästan fulltecknad, enligt Göteborgs-Posten.

Etiketter:

Annonser