Cannabisrökare super mer

Professor Fred Nyberg
Professor Fred Nyberg

[UPPDAT] Unga cannabisrökare dricker även betydligt mer alkohol än personer som inte röker. Det visar en ny rapport. Hjärnforskaren Fred Nyberg ger här sina fyra bästa argument mot legalisering av drogen.

Vid ett seminarium hos RNS i tisdags gav hjärnforskaren Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforkning vid Uppsala Universitet, forskningsperspektiv på legalisering av cannabis. Intresset var stort och alla publikplatser i tältet gick åt.

Nyberg berättade även om en ny CAN-rapport som presenteras senare i veckan. Den visar att svenska cannabisrökare super betydligt mer än personer som inte röker drogen.

Cannabisanvändare dricker i genomsnitt 13 liter starksprit per år jämfört med ickerökare som dricker tre liter. Personer som testat cannabis dricker i genomsnitt fem liter per år.

Sensationella siffror som i princip sänker ett tungt argument från legaliseringsivrarna, som påstår att marijuanarökare föredrar att röka på i stället för att dricka alkohol.
– Ja, det är ett av de argument som de föredrar att dra fram i debatten, säger Fred Nyberg till Drugnews.

CAN-siffror
CAN-siffror

I samma andetag drar han några argument för att punktera cannabisivrarnas retorik.
– Jag har utifrån aktuell forskning av hjärnan och dess försämrade funktion vid användande av cannabis kunnat påvisa flera punkter som motbevisar deras argument, säger Fred Nyberg.

Professorns bästa argument mot cannabis:
1. Nya tillvägagångssätt och ny teknik i hjärnforskning visar att funktionen hos celler i lillhjärnan förstörs av cannabis,vilket  påverkar koordination och motorik och riskerar att försämra cannabisanvändaren vid t ex bilkörning.

2. Hjärnvolymen krymper (nervceller förstörs) vid regelbundet cannabisanvändande, det innebär bl a försämrat minne och försämrad kognition, vilket riskerar sänka IQ-nivån permanent. Nya studier visar att negativa effekten blir mer påtaglig ju tidigare i åldern före femton man börjar röka frekvent.

3. Det har visat sig att det finns en koppling mellan schizofreni och cannabismissbruk, användande av drogen påverkar samma celler i hjärnan.

4. Forskning visar att cannabis är beroendeframkallande, abstinens när man slutar använda drogen. Toleransnivån höjs och euforiska känslor förminskas.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser