WHO: alkohol, tobak, fetma ökar cancer

Antalet nya cancerfall kan öka lavinartat närmaste 20 åren – från 14 miljoner till nära 25 miljoner nya fall årligen, befarar WHO i en ny rapport. Men uppåt hälften skulle gå förebygga med ändrad livsstil, exempelvis minska alkohol, rökning och fetma.

Det är en dyster bild som WHO:s internationella organ för cancerforskning ger i rapporten World Cancer Report 2014. Nya cancerfallen kan öka 70 procent, om inget görs.

Antalet nya fall har kraftigt ökat från 12,7 miljoner år 2008 till 14,1 miljoner 2012, det året avled 8,2 miljoner i cancer. År 2032 väntas nya fall ha öka till nära 25 miljoner per år.

Forskarna menar att det inte kommer att gå behandla bort sjukdomen, utan istället mer måste satsas på att förebygga uppkomsten till cancer. Tydliga riskfaktorer är alkohol, rökning, övervikt, fysisk inaktivitet – för mycket socker och för lite frukt och grönt.

Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn och orsakar cirka 22 procent av globala dödsfallen och 71 procent av dödsfall i lungcancer. I flera låginkomstländer orsakar hepatitvirus uppåt vart femte cancerdödsfall.

Dessutom varnas för att de flesta nya cancerfall kommer att drabba invånare i låg- och medinkomstländer, men även rikare länder kommer få högre sjukvårdskostnader till följd av cancer, skriver rapportförfattarna.

Behandlingen har blivit bättre och fler överlever cancer. Faran med tobak är känd och rökning minskar i takt med att kunskap ökar och restriktioner med rökförbud införs.

Men att alkoholkonsumtion också ökar risken flera cancersjukdomar är mindre känt. Trots 337 400 dödsfall år 2010 i alkoholrelaterad cancer, levercancer var vanligast (men orsakar även cancer i bukspottskörtel, bröst, tarmar och andra organ).

Alkohol måste debatteras på liknande sätt som tobak och restriktioner införas, tycker doktor Bernard Stewart, University of New South Wales, och en av huvudförfattarna till WHO-rapporten.

– Varningsetiketter, tillgänglighetsbegränsning och alkoholpriser måste upp på agendan, säger, han till Guardian.

I Sverige har bland andra Cancerfonden informerat om kopplingen alkohol och cancer. Och organisationen Eurocare menar nu i ett pressmeddelande att det behövs snabba åtgärder i Europa eftersom alkoholkonsumtionen här är mycket högre (ca 2,5 gånger högre) än snittet i världen.

– Viktigast av allt är att vi får fokus på sambandet mellan alkohol och cancer. Vi vill ha information på förpackningen, säger Mariann Skar, chef på Eurocare, till Accent.

Hon menar att alla bör ha rätt få veta inte bara vad som är i dryckerna, utan också vilka sidoeffekter som de orsakar hälsomässigt.

• Fotnot: WHO:s faktablad om cancer. Nya rapporten World Cancer Report 2014.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser