Alkohol bakom 136 000 cancerfall i EU

STOCKHOLM Européers höga alkoholkonsumtion leder till stor ohälsa. Nya data visar att alkohol orsakar 136 000 cancerfall årligen. Forskningsprojektet Amphora presenteras på en stor konferens i Stockholm denna vecka.

Européer dricker mest i världen, senaste decenniet har snittkonsumtionen ökat till elva liter per person årligen. Omkring 55 miljoner i EU dricker riskabelt.

Torsdag och fredag samlas alkoholexperter och beslutsfattare på ett symposium på Svenska Läkaresällskapet. Där ska alkoholens skador och vilka metoder som effektiva för att minska dem diskuteras.

– Vi kommer att presentera vetenskapliga data som visar att alkohol orsakar 136 000 nya cancerfall om året i EU. Med tanke på de allvarliga sjukdomar, skador och det lidande som orsakas av alkohol, är det nödvändigt att Europas regeringar fattar beslut om hur man med effektiva metoder kan minska alkoholens skadliga effekter, säger Antoni Gual, psykiater och specialist i beroendemedicin vid universitetssjukhuset Hospital Clinico i Barcelona, i en kommentar.

Han är koordinator för Amphora-projektet tillsammans med professor Peter Anderson. Det fyraåriga projektet har undersökt alkoholens risker och ska lyfta fram forskning om en effektivare alkoholpolitik i EU.

Nuvarande alkoholstrategi för att förebygga och minska skador i unionen går ut i december och en ny ska antas. Vart åttonde dödsfall bland personer i åldersgruppen 15-64 år beror på alkohol i EU. Samtidigt som alkoholfrågan fått ökat fokus, så är det ändå många européer som inte känner till hälsoriskerna, exempelvis cancersambanden. Bara i snitt 37 procent i EU vet om kopplingen, i Sverige bara var fjärde.

Peter Friberg är ordförande i Svenska Läkaresällskapet och en av värdarna för konferensen.
– Vid FN:s möte förra året om icke smittbara sjukdomar (NCD), identifierade man alkoholkonsumtion som en av de fyra stora riskfaktorerna för att drabbas av livsstilssjukdomar som diabetes, cancer, fetma, hjärt-kärlsjukdomar. Nu pågår en process för att sätta gemensamma internationella mål för att komma tillrätta mer problemen. Här har Sverige en viktig roll att spela, säger han.

Läkaresällskapet arrangerar konferensen med stöd av IOGT-NTO, Folkhälsoinstitutet och Socialdepartementet. Omkring 175 deltagare väntas komma för att lyssna till världens främsta alkoholexperter och forskare. Amphora-studien ska redovisas och på workshop och i paneler diskuteras alkoholreklam, styrinstrument som tillgång och pris, och åtgärder för att minska skador. På fredag medverkar även Sveriges ansvariga minister för alkoholfrågor Maria Larsson.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser