Forskare vill förbjuda alkoholreklam

Alkohol är näst största faktorn bakom cancer. Men det är positiva effekter av måttligt bruk som slås upp i medierna, när alkoholens skadliga effekter är betydligt större. Det skriver två medicinforskare på DN Debatt och vill förbjuda alkoholreklam.

Nya rön om att måttlig konsumtion skulle vara nyttig för hjärtat slåss ofta upp i medierna. Medan samband mellan alkohol och cancer ”exempelvis är förvånansvärt okänt i Sverige”. Det skriver medicinforskarna Peter Allebeck och Peter Friberg i måndagens Dagens Nyheter.

”Till de nya fynden hör kunskapen om alkohol och kopplingen till cancer. World Cancer Report 2014 visar att alkohol ligger bakom 5 procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största enskilda orsaken (efter tobak) till cancerinsjuknande. Det är förvånansvärt okänt i just Sverige att alkohol orsakar cancer. Alkohol har klassats som cancerogent sedan 1980-talet, och nu har forskningen visat att alkoholens roll för cancer är större än man tidigare trott. Nu vet vi att alkohol orsakar både bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer”.

Samtidigt fortsätter alkohol bli alltmer tillgänglig och synlig. Ifjol sprängdes en-miljardkronors-vallen för reklam i medier i Sverige. ”Detta är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi menar att all marknadsföring av alkohol ska förbjudas, på samma sätt som har gjorts för tobak”, anser debattörerna.

De föreslår dessutom att alkoholskatten höjs rejält, lagen om privatimport förtydligas och att medier ska rapportera mer om alkoholens skadeverkningar och upphör med ”ensidiga och osakliga rapporter om alkoholens positiva hälsoeffekter”.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser