Alkoholorsakade dödsfall i cancer ökar i Sverige

[UPPDAT] Årligen dör uppåt 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Dödsfallen har ökat 7,3 procent sedan 2001, nära 30 procent orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion, visar en ny rapport. Men allmänhetens och vårdens kunskap om sambanden är låg i Sverige.

Det är en internationell forskningsgrupp som på Svenska Läkarsällskapet och IOGT-NTO:s uppdrag som gått igenom såväl internationella studier som analyserat svenska data och nu kan presentera tydliga samband. Rapporten presenterades på en konferens i Stockholm i måndags.

07-vinglas31.jpgKopplingen mellan alkohol och cancer är starkast för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever tjock- och ändtarm och bröst för kvinnor. Över tio procent av alla dödsfall i bröstcancer orsakas av alkohol. För män är tjock- och ändtarmscancer största sambanden till alkohol.

Dessutom finns nu starka belägg för att alkohol ökar risken drabbas av prostatacancer för män.

Och sambanden har blivit tydligare med förfinade analysmetoder i forskningen.

”Vad som också är nytt är att nästan 30 procent av dessa dödsfall orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion. Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt. Ju mer man dricker, desto större är risken”, skriver på DN Debatt Sven Andréasson, professor i socialmedicin Karolinska Institutet, och Frida Dangardt, medicine doktor Sahlgrenska akademin, som representerar forskargruppen.

De medverkade vid Läkaresällskapets alkoholkonferensens i måndags.
– Det kan mot den bakgrunden vara dags att se över nationella riskbruksnivåerna på 14 glas för män och nio för kvinnor i veckan. Det finns ingen riskfri låg nivå, säger Frida Dangardt till Drugnews.

Alkohol visar sig leda till cancer på flera olika sätt. Viktigast är acetaldehyd som bildas när alkohol bryts ner i kroppen, som är giftigt och skadar celler och orsakar DNA-mutationer. Alkohol påverkar även andra ämnens cancerframkallande effekt (ex försämrar leverns förmåga att bryta ner giftiga ämnen). Alkohol kan även själv främja tillväxt av tumörer.

Andel alkoholrelaterade cancerfall med dödlig utgång följer i stort dryckesnivån i Norden, där Sverige (8,2 dödsfall per 100 000 invånare) är på ungefär lika nivå som Finland. Norge och Island ligger lägre, men Danmark högst där alkoholkonsumtionen i snitt är högst i Norden.

Kostnaden för sjukhusvård av cancer av alkohol beräknas till över 320 miljoner kronor i Sverige år 2014. Men kunskapen om alkohol och cancersambandet är sämst bland EU-länderna här, enligt en EU-studie. Också bland sjukvårdspersonal i Sverige är kännedomen relativt liten om att alkohol är största riskfaktorn efter tobak.

Även om flera nya oroande nivåer och samband cancer–alkohol kommer fram i nya rapporten, så har kopplingar varit kända tidigare. Men inte följts av ökade informationsåtgärder utan nya regeringen har varit förvånande passiv i alkoholfrågan, menar debattartikelförfattarna.

– Faktiskt mindre aktiv än förra alliansregeringen, som ändå drev ett nationellt riskbruksprojekt, säger Sven Andréasson till Drugnews.

Forskarna bakom rapporten rekommenderar varningstexter på alkoholförpackningar såsom för tobak; förbud för alkoholreklam; högre alkoholskatter; värna Systembolaget; ge Folkhälsomyndigheten skarpare uppdrag för att minska alkoholkonsumtion och skador.

d710-alko-cancerrapp2Nykterhetsrörelsen håller med.
– Regeringen behöver skärpa Folkhälsomyndighetens informationsuppdrag och myndigheten behöver ta ett större ansvar för att vi ska kunna begränsa de omfattande skador som alkoholen orsakar, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO, i en kommentar.

• Rapporten finns i nya numret av tidskriften Alkoholen och Samhället, avsnittet Alkohol och Cancer – Tema 2016/2017, (pdf-fil., 44 sidor).

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser