WHO: gör mer mot alkoholskador

GENÈVE WHO uppmanar fler länder att ta fram handlingsplaner och åtgärder för att förebygga alkoholskador. Alkohol dödar omkring 2,5 miljoner människor i världen, vilket är mer än aids, tuberkulos och våld gör, enligt en ny rapport.

I maj ifjol antog Världshälsoförsamlingen (WHA) en första global alkoholstrategi mot skadlig alkoholkonsumtion och rekommenderade medlemsländerna att ta fram policys för att begränsa tillgång, höja priser, införa skatter och särskilt skydda unga mot alkohol.

En ny rapport visar att mycket återstår att göra. Alkohol är den tredje vanligaste orsaken till för tidig död och kan kopplas till ett 60-tal olika sjukdomar. Nära fyra procent av alla dödsfall i världen år 2005 kunde knytas till alkohol (bland män 6,2 procent och 1,1 procent bland kvinnor). I åldersgruppen 15-29 år dör 320 000 unga årligen i alkoholrelaterade skador, det är hela 9 procent i den gruppen.

Även om Europa fortfarande har högst alkoholkonsumtion är den ganska stabil liksom i övriga västvärlden. Däremot ökar den oroväckande i länder i Sydostasien och Afrika, som ofta har svarare alkoholregleringar att stå emot alkoholindustrin och mindre tillgänglig hälsoservice. I Ryssland och tidigare sovjetrepubliker kan cirka var femte dödsfall kopplas till alkohol.

WHO oroas över dessa trender, vilket framgick när ett expertmöte om alkohol inleddes i fredags i Genève och rapporten presenterades.

Flera länder har insett de allvarliga hälsoproblem som alkohol kan leda till och har inlett steg för att förebygga hälso- och sociala bördor och hjälpa de i behov av vård. Men många länder har fortfarande bristfälliga alkoholpolicys och preventionsprogram.

– Uppenbart måste mer göras för att minska dödsfall och lidande kopplade till skadlig alkoholanvändning, sade doktor Ala Alwan, WHO:s biträdande generaldirektör för icke smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa.

Samtidigt understryks i rapporten att trots en oroande utveckling, så är de flesta människor – nära hälften av alla män och två tredjedelar av kvinnor – i världen inte alkoholkonsumenter.

Alkohol är tillsammans med rökning, fetma och fysisk inaktivitet fyra riskfaktorer som WHO alltmer börjat uppmärksamma. I september 2011 anordnar FN:s generalförsamling ett högnivåmöte om dessa för att förebygga relaterade sjukdomar – hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes. Ett förberedande möte hålls i slutet av april i Moskva som arrangeras av WHO och Ryssland.

• Fotnot: Alkoholkonsumtionen var år 2005 globalt cirka 6,13 liter ren alkohol per person över 15 år, nära 29 procent var hembränt eller illegal distribuerad. I Europa var snittkonsumtionen 12,2 liter/person – i Sverige 10,3 liter/person och i Ryssland 15,7 liter/person. Källa: WHO-rapporten ”Global status report on Alcohol and Health”.

Etiketter:

Annonser