”Säker nivå – ett glas alkohol per år”

STOCKHOLM Ett glas alkohol per år. Det är etanols säkerhetsgräns för att inte drabbas av cancer, enligt en forskargrupp som deltar på den stora alkoholkonferensen i Stockholm. De föreslår nu varningstext och helt reklamförbud för alkohol i EU.

På en presskonferens uppgavs att medeleuropéns konsumtion idag, cirka tre glas per dag, ligger på en cancerframkallande nivå.
– Skulle man ha samma gränser som för andra giftiga ämnen i kosten, enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets riktlinjer, så hamnar man på en nivå av inte mer än ett glas årligen för alkohol, sade Dirk Lachenmeier och Jürgen Rehm från Dresdens tekniska universitets epidemiologiska avdelning.

De har analyserat toxiska ämnen i alkoholprover från hela Europa – det visade sig att den farligaste kemiska föreningen var etanolen själv. Studien ingår i EU-finansierade forskarprojektet Amphora som redovisar sin slutrapport på Stockholmskonferensen som arrangeras i samarbete med Svenska Läkarsällskapet.

Alkohol är direkt orsak till 136 000 nya cancerfall årligen i Europa, enligt en annan Amphora-studie. Exempelvis cancer i matstrupe, munhåla, lever och tjocktarm. Kvinnor som dricker ett glas alkohol per dag ökar risken med 10 procent att drabbas av bröstcancer.

Européer dricker mest i hela världen. Omkring 120 000 EU-medborgare mellan 15-64 år dör för tidigt på grund av alkohol, varav 26 000 i cancer. (20 000 dödsfall har ändå dragits ifrån utifrån eventuella nyttoeffekter drycken kan ha, exempelvis för hjärta och kärl).

Arrangörer och experter på alkoholkonferensen menar att européerna måste få veta vilka risker man utsätter sig för när man lyfter glaset.
– Det finns ingen nedre säker tröskel där det är ofarligt att dricka. Även om ett glas alkohol per år är orealistiskt att komma ner till, så borde dagens rekommendationer sänkas till kanske högst ett par glas i veckan. Konsumenter har rätt att känna till riskerna för att göra underbyggda val, sade Jürgen Rehm.

Men det är svårt att nå ut med information om alkoholens hälsorisker, trots nya cancerrön och koppling till över 200 andra sjukdomar, skador, olyckor och självmord. Och Rehm efterlyser mer täta alkoholdata från EU-länderna för att bättre kunna följa utvecklingen, helst varje år, senaste sifforna grundas på läget 2004.

Opinionsbildare och EU:s regeringar måste inse farorna, sprida informationen och arbeta mer effektivt för att få ner européers farliga drickande, menar Amphora-forskarna som bland annat efterlyser totalt reklamförbud och varningstexter för cancer på alla alkoholhaltiga drycker.

I ett manifest, som 71 forskare från 14 länder står bakom och presenteras på konferensen, uppmanas EU-länderna vidare att använda de mest effektiva och evidensbaserade åtgärderna för att minska alkoholens hälsobörda: höja alkoholpriser med skatter eller minimipriser; begränsa tillgången och förbjuda all alkoholreklam.

– Det kommer givetvis alkoholindustrin bekämpa, vi slåss med kunskap och de med pengar. Vi bör studera och lära av historien om tobakskontroll. Allt är möjligt, sade alkoholexperten Peter Anderson, verksam i Amphora-projektet och universiteten i Maastricht och New Castle.

EU:s nuvarande alkoholstrategi går ut vid årsskiftet. Peter Anderson är tveksam till att man lyckas enas om en ny innan dess. Han tror länder själva måste driva på för en mer restriktiv alkoholpolitik. Det vore mer logiskt om EU använde WHO:s alkoholstrategi – den är tydligare, mer evidensbaserad och restriktiv, sade Peter Anderson till Drugnews.

• Fotnot: En riktlinje som flera länder använder idag för gräns till riskkonsumtion är 9 glas vin för kvinnor och 14 glas för män per vecka.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser