Bättre folkhälsa – men klyftor ökar

Svenskarna blir friskare och lever längre. Men samtidigt ökar hälsoklyftor mellan socioekonomiska grupper och olika delar i landet, framgår av en ny folkhälsorapport med öppna jämförelser.

Jämfört med förra rapporten 2009 så har folkhälsan blivit bättre. vi lever längre (i snitt kvinnor 83,6 år, män 79,7 år), färre dricker alkohol riskabelt, färre röker dagligen. Färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar.

Men variationerna är stora. Både mellan regioner (i Halland är medellivslängden längst, kortast i ex. Gävleborg, Västernorrland). Och klyftor mellan olika grupper. Rapporten har gjorts av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ur rapporten (s 18). Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten.
Ur rapporten (s 18). Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten.

Bekymmer är också att fetma ökar i de flesta landsting och andelen unga med psykisk ohälsa ligger kvar på hög nivå, unga kvinnor drabbas oftare än män. Också utbildningsnivån och långtidsarbetslösheten har ökat i nästan alla kommuner, markörer som påverkar hälsan.

Även om rökning – samband med många sjukdomar, ex lungcancer – minskar överlag så är den ännu vanligare bland kvinnor, ofta de med låg utbildning. Även riskbruk av alkohol har minskat i de flesta landsting, men stora lokala skillnader. Tydlig minskning bland skolelever och unga män, men inte lika positiv utveckling för yngre kvinnor, enligt rapporten.

Förskrivning av sömn- och lugnande medel varierar också mycket i landet (högst i Kronoberg, Västra Götaland, lägst i ex. Sörmland, Örebro län), särskilt är den hög bland kvinnor med kort utbildning.

– Den stora poängen med folkhälsorapporten är att kunna analysera regionala och lokala skillnader, så att politiker och beslutsfattare kan identifiera problem och göra prioriteringar kommande år, säger Marianna Aggestam till Drugnews.

Rödgröna regeringen har pekat på ökade hälsoklyftor i samhället (exempelvis att medellivslängden varierar 18 år mellan olika delar i Stockholmsområdet) och planerar tillsätta en hälsokommission.

Rapporten: Öppna jämförelser 2014 – Folkhälsa (pdf.-fil, 161 sidor)

Annonser