Alkoholens risker uppmärksammas i veckan

Riskbruk av alkohol uppmärksammas traditionellt denna vecka 45 sedan flera år. Men numer är det mest ideella krafter som driver arbetet.

D199-Akutkors1Tidigare Folkhälsoinstitutet inledde 2008 fokus på riskbruket och främsta målgrupp var personal och patienter i hälso- och sjukvården. Flera andra hakade på och det blev en nationell uppmärksamhetsvecka några år.

Gun-Lis Roos. Foto: Drugnews
Gun-Lis Roos. Foto: Drugnews

– Men numer är vi mest några ideellt engagerade som stretar på för att vecka 45 ska leva vidare och uppmärksamma alkoholen. Det är en katastrof att inte ansvariga myndigheter och andra är med och samordnar längre, säger Gun-Lis Roos, från Stockholms Läns Nykterhetsförbund, till Drugnews.

I veckan lyfts bland annat fram alkoholens koppling till cancer, som forskare sett alltmer, men få av allmänheten känner till. I EU diagnosticeras årligen numer 136 000 nya alkoholrelaterade cancerfall, exempelvis bröstcancer.

Norrtälje kommun är också med och pekar i veckan med olika aktiviteter på sidorna av riskabel alkoholkonsumtion, ex om cancersamband och hur barn berörs. Och Leena Haraké på Ksan (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor), twittrar och gör inlägg på Facebook om alkoholens medicinska skaderisker.

SLAN:s generalsekreterare Sven Persson skickar ut forskningsunderlag om alkohol och aktiviteter under uppmärksamhetsveckan. Varumärket vecka 45 måste värnas, menar han.

Några andra åtgärder för att minska risker och skadeverkningar av alkohol är att slå vakt om systembolagets monopol, förbjuda alkoholreklam och att medier rapporterar sakligt om alkohol, inte bara om ”positiva hälsoeffekter”, enligt Stockholms läns nykterhetsförbund.

– I grunden handlar det ändå om man vill eller inte vill minska alkoholkonsumtionen för att rädda liv och spara pengar för samhället. Nästa år vill jag se alla kommuner och landsting på benen denna vecka, säger Gun-Lis Roos som jobbar vidare för att uppmärksamma uppmärksamhetsveckan.

• Några kontaktpersoner som är aktiva under Vecka 45 kan nås via denna CAN-länk. Här en artikel från Cancerfonden om koppling till alkohol.

Annonser