Antalet cancerfall ökar i Sverige

STOCKHOLM Antalet cancerfall accelererar i Sverige, år 2011 insjuknande nära 58 000 svenskar, enligt Cancerfondens nya rapport. Flest dödsfall orsakas av tobaksrökning, men även övervikt och alkohol påverkar cancerbördan kraftigt.

Senaste två decennier har antalet nya cancerfall ökat i snitt 1,7 procent per år, men från 2010 till 2011 var ökningen hela 4 procent, enligt rapporten. Bland de cancerformer som ökar är hudcancer (bl a solande kvinnor), lungcancer, prostatacancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Positiva signaler i rapporten är att cancerfall i matstrupe, magsäcke och tunntarm minskar, vilket tros bero på förbättrade kostvaror med mer frukt och grönt.

Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh menar i en inledning att några sätt att bryta trenden med fler insjuknade är att organisera cancervården optimalt och att minimera rökning. Exempelvis införa exponeringsförbud i butiker och neutrala tobakspaket, något som dock regeringen hittills varit negativ till.
Varje år dör cirka 6 500 svenskar i förtid i tobaksrelaterade sjukdomar, varav 3 600 i lungcancer.

För första gången lyfter Cancerfonden också fram alkoholens hälsobörda i ett särskilt kapitel. Efter cigarettrökning och fetma/övervikt är alkohol största riskfaktor för att dö i cancer, (cirka 5 procent av dödsfallen). Men alkohol är en livsstilsfaktor för cancerrisk som många svenskar inte känner till.

Flera forskningsstudier pekar på tydliga samband mellan alkohol och cancer (ex. cancer i munhåla, matstrupe, bröst, lever, tjock- och ändtarm). I en europeisk studie av åtta länder uppskattas 10 procent av alla nya cancerfall hos män ha samband med alkohol och 3 procent hos kvinnor.

Sverige var inte med i studien, men omräknat till svenska förhållanden skulle det innebära att cirka 3 000 cancerfall hos män och över 800 hos kvinnor årligen orsakas av alkohol, skriver Cancerfonden i rapporten.

Bra att en tung organisation som Cancerfonden visar på dessa samband, särskilt i en tid när ett glas vin ofta i medier framhålls som nyttigt, att det glaset även ger negativa konsekvenser, menar nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.

– Alkohol är ett cancerframkallande ämne och det gäller inte bara för de som dricker mycket. Ett glas vin om dagen för kvinnor ökar risken för bröstcancer med upp till 10 procent, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT-NTO, i en kommentar.

• FAKTA/ År 2011 diagnostiserades 57 726 nya cancerfall i Sverige, och 21 685 personer avled i cancer. Totalt lever över 417 000 svenskar med cancer. I hela världen fick år 2008 nära 13 miljoner människor cancer och över sju miljoner avled, enligt Cancerrapporten.

• Ladda ner Cancerfondsrapporten 2013, (pdf-fil, 67 sidor).

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser