Faktablad om alkohol och cancer

STOCKHOLM Risksambanden mellan alkohol och cancer konstateras i allt fler forskningsstudier. Men kunskapen är lite spridd i Sverige. Därför har nätverket Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor tagit fram ett lättläst faktablad, fritt att använda och sprida.

Redan 1988 lyfte WHO fram alkohol som cancerogen och allt fler rapporter har senare tillkommit, såväl i sammanställningar i USA, Australien och i EU har riskökningen slagits fast.

Redan vid ett standardglas alkohol (12 gram) per dag ökar risken för cancer i mun och svalg med 24 procent, struphuvud 17 procent, matstrupe 16 procent, bröst 8 proc., lever 7 proc., och tjock- och ändtarm 2 procent.

Men koppling även cancer i övre matspjälkningskanalen är kopplade till vanliga kombinationen alkohol och rökning. Över 3 000 cancerfall årligen kan idag kopplas till alkohol som därmed är näst största riskfaktorn efter tobak (cirka 3 procent av kvinnors cancerfall, 10 procent av mäns kan kopplas till alkohol). Och det är inte vilken sorts alkohol man dricker som är riskfaktor, utan mängden.

På ett seminarie i riksdagen presenterades Landsrådets faktablad och inbjudna ventilerade varför kunskapen är dåligt spridd i Sverige. En EU-enkät visade exempelvis att bara 23 procent av svenskar känner till sambandet, medan 57 procent gör det i Frankrike och Rumänien.

– Svenska myndigheter har varit för otydliga och måste ta bladet från munnen, menar Nils-Erik Söderqvist, ordförande i SLAN.

Sprid forskning, arbeta förebyggande och utbilda vårdpersonal mer om alkohol och cancer framhölls vid mötet. För att både individen och beslutsfattare ska få bättre underlag för att kunna förhålla sig till alkohol.

– Kanske bara hälften av de läkarstudenter jag möter känner till cancersambanden, sade Sven Wåhlin, överläkare i Stockholm som arbetar vid alkoholmottagningen Riddargatan 1 och även undervisar läkarstudenter.

Elisabeth Johansson från Cancerfonden menade att det tar tid att föra ut ny forskning. Det tog exempelvis flera decennier sedan tobakens roll för lungcancer upptäcktes innan det lyftes fram och blev allmänt känt. Nu ska fonden framöver mer lyfta fram levnadsvanors roll för hälsan.

Jonas Nygren, utredare på Folkhälsoinstitutet, gillar SLAN:s faktablad.
– Jättebra initiativ! Jag håller med om att alkoholens cancerrisker är ett område som fått för lite uppmärksamhet. Får se hur vi på FHI kan förvalta och gå vidare med rapporten för att öka kunskapen, säger han till Drugnews.
Han tror att många sett alkohol som ett marginellt problem och förknippar det mer med våld och berusningsdrickande, än ökad risk för sjukdomar.

• Fotnot: Faktabladet “Cancer & Alkohol – ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar“ (pdf-fil, 8 sidor med 35 referenser) har sammanställts av Per Leimar och granskats av professor Peter Allebeck.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser