Missbruk rot till våld hos psykiskt sjuka

SOLNA Psykisk sjukdom i sig ökar inte risken för att begå våldsbrott, utan kombinationen till missbruk av alkohol och andra droger. Det visar en ny svensk-brittisk studie av bipolär eller manidepressiv sjukdom som kan få betydelse för rättspsykiatrisk vård. Tidigare har forskarna även dragit samma slutsats om schizofreni.

Psykiskt sjuka personer framhålls ibland som mer farliga, särskilt i samband med våldsdåd uppmärksammas.
Personer med bipolär sjukdom har i tidigare forskning visat ökad risk för våldsamt beteende. Men det är missbruk av droger som är nyckeln till beteendet.

Forskare vid Karolinska Institutet och Oxfords universitet har nu i en stor studie – som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry – kullkastat gamla slutsatser. Drygt 3 700 personer som någon gång åren 1973 till 2004 vårdats på sjukhus i Sverige med bipolär sjukdom jämfördes med 37 000 personer från befolkningen i allmänhet.

Forskarna kom fram till 21 procent av personer med bipolär sjukdom och missbruk senare dömdes för våldsbrott, medan fem procent av dem utan samtidigt missbruk dömdes. Av normalbefolkningen dömdes tre procent för våldsbrott, enligt forskarna. Siffrorna kvarstod när forskarna tagit hänsyn till ålder, kön, bakgrund och typ av bipolär sjukdom.

I en tidigare studie som lades fram ifjol kunde samma slutsats dras om personer med schizofreni. De är obetydligt
mer våldsamma än andra om inget drogmissbruk förekommer.

– Rädsla och stigmatisering av psykiskt sjuka i media och samhället i övrigt är oroande då utanförskapet späds på och minskar människors benägenhet att söka behövlig vård, säger en av forskarna – professor Niklas Långström, chef för Centrum för Våldsprevention på KI.

Han hoppas att forskningsresultaten bidrar till att förenklade förklaringar till våldsbrott ifrågasätts och att insatser för att förhindra, upptäcka och behandla drogmissbruk börjar användas.

Etiketter:

Annonser