Längre krogöppet – mindre våld i Visby

När krogar Visby i somras fick ha öppet en timme längre till klockan 03, så minskade anmälda våldsbrott oväntat med 73 procent jämfört med tidigare år, visar en utvärdering. Ökat samarbete polis och ordningsvakter och ansvarsfull alkoholservering har bidragit. 

Turistnäringen har länge tryckt på för nattöppna krogar på Gotland för att kunna konkurrera om turismen i Europa. Cirka 200 serveringstillstånd för alkohol finns på ön, varav hälften i Visby. På somrarna kommer cirka 50 000 turister till ön per vecka.

Gotlandspolitiker gav i våras klartecken med ett försök med att ha låta sex Visbykrogar ha öppet en timme längre än tidigare under tio sommarveckor (v24-v33). Förhoppningen var att mer utspridd hemgång på natten skulle leda till mindre våld och stök.

Det fanns dock en oro för att ordningsproblem kunde öka eftersom liknande försök i landet och i Norge hade gett spretiga resultat. Koppling senare alkoholservering och mer bråk i riskmiljöer på nätter finns.

Visby
Donners plats, Visby

Men oron kom på skam, visar en utvärdering av forskare som gjorts av Visby-försöket. Under sommarveckorna minskade anmälda våldsbrott från 4,6 till 1,1 på nätter per vecka, även dagtid minskade något, jämfört med samma veckor åren 2010-2013.

Slutsatsen i den preliminära rapporten från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning är att utökade öppettider på krogen behöver inte alltid innebära mer våld. Särskilt när det kombineras med flera förebyggande åtgärder.

– Det skedde en betydande förstärkning av andra preventiva insatser under sommaren, såsom fler ordningsvakter, utbildning i ansvarsfull alkoholservering och ökad samverkan mellan polis och ordningsvakter, meddelar forskaren Mats Ramstedt till Drugnews.

Han har tillsammans med Thor Norström följt utvecklingen, intervjuat krögare, poliser och boende med flera och nu sammanställt en rapport.

En avgörande orsak till mindre våld är också att krogarna visste att de skulle utvärderas och alla aktörer var intresserad av bra utfall. Och personer som intervjuas har överlag ansett att det varit lugnare med spridda hemgångar med olika stängningstider. Även om en del boende klagat på att ”nu blir det en timme mer störd nattsömn”.

Den som beställt rapporten Håkan Jonsson, folkhälsostrateg på Region Gotland.
– Siffrorna i våldsstatistiken är små, men tydliga. Vi har sett en sänkning av våldshändelser flera år egentligen i Visby. Det är nog inte de ökade öppettiderna i somras som ledde till mindre bråk, enligt forskningen. Utan flera förebyggande insatser, säger han till Drugnews.

Nu ska hela årets krogrelaterade händelser sammanställas och redovisas för politikerna. I slutet av januari träffas regionstyrelsen och får diskutera vidare om ett permanent längre öppethållande. En krog har för tillfället i vinter dispens för att ha öppet till 03.

Visby-försökets resultat välkomnas av restaurangnäringen som hoppas att myndigheter och företag drar lärdomar av det.
– Utvärderingen visar ju tydligt att senare serveringstider på restaurangerna inte på något sätt behöver vara liktydigt med mer stök och brottslighet utan tvärtom kan påverka i en starkt positiv riktning, säger Eva Östling, vd på Visita, i en kommentar.

ANDRA FÖRSÖK /I Kalmar minskade krogrelaterade bråk med senare nattöppet, i Västerås var det oförändrat. Och i Göteborg där nattöppet minskade till 03 på fredagar och 05 kvar på lördagar märktes att anmälningar om våldsbrott minskade generellt, men särskilt på fredagar.

Annonser