Krogsatsning leder till mindre bråk

Ökad tillsyn och ansvarsfull alkoholservering kan ha bidragit till att färre svenskar störs av berusade personer i offentlig miljö. Det framgår av pågående CAN-forskning där nordiska alkoholvanor synas och jämförs.

På seminariet ”Utsatthet för andras drickande i Norden” redovisade Mats Ramstedt och Erica Sundin från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning färska data på konferensen Drogfokus i Norrköping.

Studien som bygger på frågor till slumpvist utvalda nordbor är inte klar, statistiken preliminär, men det finns siffror som redan sticker ut. De fick svara på hur mycket som anhöriga dricker och om de störs negativt på allmän plats etc.

Högst där närstående anges dricka mycket ligger Finland och Island med cirka 45 procent, Sverige 30 procent och lägst Danmark med drygt 20 procent. Norge har inte ännu redovisat alla siffror.

Mats Ramstedt, forskare på CAN.
Mats Ramstedt, forskare på CAN.

Även hur de störs av närståendes drickande gav svar med liknande tendens. Bland annat svarar färre svenskar nu att de drabbats eller störts av fulla personer  i offentlig miljö än för 20 år sedan.

– Det kan – om man ska spekulera – bero på att de alkoholförebyggande insatserna i Sverige i offentlig miljö och med exempelvis tillsyn och utbildning om ansvarsfull alkoholservering på restauranger i hela landet, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till Drugnews.

Men alkohol skapar fortfarande stora problem i samhället. I Sverige uppger alltså 30 procent att de har någon i sin närhet som dricker för mycket. Hälften av dem uppger att de påverkats negativt, det vill säga 15 procent (tidigare svarade var fjärde att de stördes).

– Det är alltså över en miljon med sådana negativa erfarenheter av närståendes drickande. Det innebär att det är ett stort samhällsproblem, säger Mats Ramstedt.

Skillnader i alkoholkonsumtion har de senaste decennierna minskat i Norden, det beror delvis på att drickandet minskat något i Danmark och ökat i övriga länder. Men i Danmark, som fortfarande har högst konsumtion, svarar färre att de har problem i vardagen, på krogen och av anhörigas drickande. De oväntat låga siffrorna tror Ramstedt delvis kan bero en mer tolerant syn på alkohol överlag i danska samhället.

Att mäta effekter av alkohol är svårt. Men det går även studera hur många som drabbas av skrumplever. Där ligger Finland i topp följt av Danmark, medan övriga nordiska länder ligger betydligt lägre.

I enkäten har deltagit mellan 2000 till 12 500 vuxna personer i de olika länderna. Barn som växer upp i risk-missbruksfamiljer är inte med i denna studie. I frågorna fick respondenterna svara på frågor om närståendes konsumtion och om de själva blivit slagna, legat sömnlös, känt sig hotade eller påhoppade i offentlig miljö, fått kläder eller annat förstörda.

Slutrapporten ska redovisas nästa år.

Annonser