”Det går få bort våldet i Väsby”

Som reaktion mot ökat bråk och tre mord i Upplands Väsby bildade några ungdomar föreningen Väsby mot våld. Nu har de kartlagt gatuvåldet och lämnade i Almedalen en rapport till kommunpolitiker. Effektivast är att förändra våldsdrabbade miljöer, summerar de.

Ett gäng unga flickor och pojkar startade den ideella föreningen 2009. De hade fått nog av allt fler våldsbrott i Upplands Väsby norr om Stockholm – bland annat hade tre mord inträffat och en ung flicka knivhuggits där.

Vid ett seminarium i lördags på Gotland så överlämnade ungdomarna en kritisk rapport till företrädare för kommunen om gatuvåldet där. De har gjort kartläggningen i samarbete med Unga Kris och en konsult.

Medverkade i seminariet "Från gärningsman till brottsplats".
Gatuvåldsrapport. Lämnandes av medlemmar från Västby mot våld och Unga Kris till Upplands Väsby kommuns Maria Fälth (t v) och Kristina Klempt (näst längst t h).

Det finns två sätt att arbeta med problemet, enligt Väsby mot våld och Unga Kris. Antingen försöka förändra den våldsbenägna individen eller att förändra de våldsdrabbade miljöerna. Och forskning visar att bästa effekten nås genom att förändra miljöer som uppmuntrar till våld, menar de.

Rapporten ”Väsby är vår plats – inte våldets plats” beskriver kommunikationscentret, den plats i kommunen där miljön efter krogarnas stänger på natten, som mest präglas av våld mellan berusade kroggäster.

– Vi har fått en statistisk karta av polisen där våldet är mest frekvent. Polisen själv beskriver platsen som en av de våldsammaste i länet, snudd på lika våldsamt som Medborgarplatsen i Stockholm som är den värst utsatta platsen i länet, säger Frida Sundén, ordförande för Väsby Mot Våld, till Drugnews.

De kartlade med hjälp av polisen i Sollentuna och Upplands Bro de platser där mest våld förekommer i kommunen och fann att det är på en plats i direkt anslutning till kommunikationscentrum i centrala Väsby. Där finns nio krogar och pubar som alla stänger klockan tre på natten, gästerna som serveras är främst unga män och kvinnor mellan 20 och 30 år.

– Vi fann platsen och tittade på ett exempel från New York, där polis bestämde sig för att flytta fokus från att jaga brottslingar till att städa upp miljön där våldet begås. Det lyckades de med över all förväntan. Då tänkte vi att så kan vi göra också när vi ska undersöka vad som kan göras i Upplands Väsby, säger Jan Landström, konsult vid Svenska Brottförebyggarna som hjälpt till att sammanställa rapporten, till Drugnews.

Medlemmar av föreningarna Väsby Mot Våld och Unga Kris undersökte miljön under ett års tid och kom fram till att den är mycket karg inom ett begränsat område vid busshållsplatserna och pendeltågstationen. En stor gata sträcker sig genom kvarteren från Upplands Väsby centrum ner mot kommunikationscentret, men något kvarter från den våldsutsatta platsen består bebyggelsen bara av kontorsbyggnader och där finns också krogarna.

Miljön präglas av relativt dålig belysning och få så kallade ”kapabla väktare” – vuxna människor som kan utöva en social kontroll.

– Samma faktorer finns på Medborgarplatsen i Stockholm som är den mest våldsdrabbade platsen i Stockholms län. Detta tillsammans med krogarnas gemensamma stängningstider klockan tre på natten innebär att gästerna lämnar krogen exakt samtidigt och friktioner uppstår mellan de ofta berusade människorna, då uppstår slagsmål och ofta är det grovt våld som utövas, säger Frida Sundén.

Upplands Väsby startsidaVad kan då Upplands Väsby kommun göra för att skapa trygghet på platsen? Det finns hur mycket som helst att göra, enligt föreningarna bakom rapporten.

Stänga krogarna vid olika tider på nätterna, då sprids gästerna ut under en längre tidsperiod med mindre risk för friktioner till följd. Utbilda personalen på krogarna så att de inte överserverar berusade gäster. Fler väktare på plats tider då det är mest bråkigt. Bygga om i miljön med bättre belysning och mer samarbete mellan polis, socialtjänst och kommun, invånare i kommunen bör börja nattvandra och krogarna måste med i arbetet.

– Jag tycker nog att vi gjort en hel del för att få området lugnare, bland annat har vi kategoriserat platsen som ett §3-område, vilket innebär att väktare som bevakar området har fått befogenheter som gränsar till polisens, säger Kristina Klempt (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, till Drugnews.

Kommunen planerar också att inom de närmaste åren bygga om miljön i området med ett bostadshus med ett 70-tal lägenheter och riva de gamla stationsbyggnaderna som inhyser ett par av krogarna.

Företrädarna för kommunen som var på plats i Almedalen tycker att det är tråkigt att kommunen inte har varit delaktig i att ta fram rapporten, men de lovar ta med den i kommande arbete som ett tungt argument för att det snarast måste hända något för att minska våldet. De lovar också att bjuda in Väsby Mot Våld och Unga Kris till ett planeringsmöte mitten av augusti för att gå vidare.

– Jag tycker också att det är viktigt att vi utövar bättre kommunal kontroll av krogarna och kollar att alkoholservering inte sker till minderåriga. Vi måste vara jättetuffa och beivra alla överträdelser som vi eventuellt hittar. Dessutom måste vi konkret titta på vad vi kan göra för att förmå krögarna hitta en gemensam strategi för stänga krogarna vid olika tider på nätterna. Detta är ett kommunalt ansvar och vi får inte backa från att utöva detta ansvar, säger Maria Fälth (KD), ordförande i social- och äldrenämnden i Upplands Väsby, till Drugnews.

Medlemmarna i Väsby Mot Våld tycker tvärt emot kommunföreträdarna att det inte har blivit bättre i området och de lovar att noga kolla upp hur kommunen sköter sig vad gäller förbättra miljön.

– Det är lika mycket våld nu som tidigare, kanske det blivit lite bättre belysning, men överlag är det lika ruskigt nu som tidigare. Vi undviker så gott vi kan stiga av pendeltåget under vissa tider på dygnet i Väsby för att inte riskera råka illa ut, säger Frida Sundén och Erika Kankkunen, Väsby Mot Våld, till Drugnews.

Annonser