”Riskgränser för alkohol ska ändras”

[UPPDAT] Socialstyrelsens gräns för riskbruk av alkohol kommer sannolikt snart att kraftigt sänkas för män från 14 till tio standardglas i veckan. För kvinnor väntas de däremot höjas från nio till tio standardglas alkohol, erfar SVT.


Socialstyrelsens riktlinjer för gräns till riskbruk konsumtion av alkohol för män har länge varit max 14 standardglas i veckan och för kvinnor högst nio glas. Eller att dricka mycket (mer än fem standardglas för män och fyra glas för kvinnor, s.k. intensivkonsumtion) vid ett och samma tillfälle.

– Sverige ligger högre än många andra länder i våra riktlinjer för vad vi kallar för riskbruk för män, säger professor Sven Andréasson, alkoholforskare och överläkare på Beroendecentrum Stockholm, till SVT.

Gränser och rekommendationer för alkohol håller nu på att ses över av Socialstyrelsen och enligt källor till SVT kommer den nya gränsen bli tio standardglas för både män och kvinnor. Detta sedan allt fler länder tar mer fasta på ny alkoholforskning om riskerna.

Dels som visar att alkoholen orsakar mer cancer än man tidigare känt till, (det finns ingen säker nedre gräns, förutom noll). Dels att drycken inte verkar ge något skydd för hjärt-kärlsjukdomar som tidigare påstods. Men även nya studien om att hälsorisker inte verkar vara så stora mellan könen som tidigare antagits.
Alkohol påverkar hela kroppen och orsakar över 200 olika sjukdomar, enligt WHO.

Andra länder har redan sänkt sina gränser och rekommendationer för riskbruk. Danmark, Australien och Frankrike har tio standardglas i veckan som gräns till riskbruk. Kanada och Nederländerna har sju glas i veckan för både kvinnor och män.

Ett standardglas motsvarar 33 centiliter starköl, 12-15 cl vin eller knappt 4 cl starksprit. Någon nedre gräns för ”lågriskkonsumtion” har inte funnits i Sverige.

• Vetenskapens värld serie om Alkoholexperimenten visas måndag 21 augusti i SVT 2 kl. 20 eller på SVT play.

Annonser