Skärpta riskgränser för alkohol

Dricker du mer än tio starköl i veckan eller minst fyra glas vin vid ett tillfälle, så ska du erbjudas vård. Det är Socialstyrelsens nya rekommendationer till hälso- och sjukvården och uppdaterade riskgränser för alkohol. Det är en skärpning för män jämfört med tidigare.

Hittills har riskgränserna varit 14 standardglas alkohol för män och nio glas för kvinnor per vecka. Men nu sänks de alltså för män och höjs något för kvinnor till tio glas i veckan, vilket Socialstyrelsen efter utredning nu landat i.
Och fyra standardglas eller mer vid samma tillfälle räknas som sk intensivkonsumtion.
Något Drugnews har rapporterat om tidigare.

Orsaken till de uppgraderade skärpta riktlinjerna är att ny forskning visat att män har större risk drabbas för alkoholskador än man tidigare vetat.
– Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den har varit tidigare, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, till TT.

Kvinnor riskerar få t.ex bröstcancer vid måttliga eller små mängder alkohol. Kvinnor får ofta en högre alkoholkoncentration o blodet än män vid lika konsumtion, vilket tidigare varit en orsak till de högre riskgränserna för män.

– Men det vi nu har tagit in är alltså att män har en större hälsorisk vid samma konsumtion. De drabbas också i större utsträckning av olycksfall i samband med alkoholkonsumtion, säger Thomas Lindén till TT.

Socialstyrelsen ser nu över rekommendationerna för prevention och bvehandling vid ohälsosamma levnadsvanor. En uppdaterad version för indikatorer med bland annat de nya riskbruksgränserna för alkohol kommer under 2024.
Flera andra länder har redan sänkt sina gränser och rekommendationer för riskbruk.

• Fotnot: Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar ungefär 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller fyra cl starksprit.

Annonser