Män klarar inte alkohol bättre än kvinnor

Kända svenska alkoholforskare anser att det är dags att ta fram nya riktlinjer om riskbruksgränser. Det är en falsk bild att män kan dricka mer än kvinnor menar de och vill utjämna gränserna, skriver Svenska Dagbladet.

I Australien, Nederländerna och Storbritannien har enhetliga gränsvärden införts för män och kvinnor. Omfattande utredningar fann att kvinnor inte verkade ta större skada än män av samma alkoholmängder. Kvinnor blev i och för sig mer berusade än männen, men akuta risker har vägts in.

Alkoholpåverkade kvinnor föreföll inte ta större skada än män, utan betedde sig överlag mindre riskabelt och råkade inte ut för olyckor och våld lika ofta som män.

– Så egentligen borde kanske kvinnor ha en lite högre gräns än män eftersom de verkar klara alkoholen bättre, säger Sven Andréasson, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, till SvD som på Idagsidan publicerat flera artiklar om alkohol senaste dagarna.

I nya riktlinjerna i Storbritannien och Australien rekommenderas kvinnor som är gravida, eller planerar bli det, att det är säkrast att inte alls dricka alkolhol.

Alkoholforskarna Andréasson och Peter Allebeck medverkade båda i den kunskapsöversikt som dåvarande Folkhälsoinstitutet tog fram 2005. Då svenska rekommendationerna om gräns för riskbruk på dagens nio standardglas i veckan för kvinnor och 14 för män togs fram. Men enligt Andréasson vilade det inte på något formellt beslut byggt på fakta från någon expertgrupp eller mer systematisk genomgång.

– Vi gjorde en genomgång av de riktlinjer som fanns då och de landade på värden i den storleksordningen som vi angav, säger Andréasson.

Nu tycker de att en expertgrupp bör ta fram nya riktlinjer där bland annat nya riktlinjer och mängdgränser för riskbruk för män och kvinnor bör ses över.
– Det ger en falsk bild att män kan dricka mer än kvinnor, säger Per Allebeck till SvD.

Skulle Sverige jämna ut gränserna till samma nivåer som Storbritannien gjorde ifjol skulle det innebära nio standardglas i veckan för båda könen, det vill säga fem standardglas alkohol mindre i veckan för männen.

Samtidigt slår de båda alkoholforskarna fast att det inte finns någon säker gräns. Även om man dricker måttligt så är riskerna små, men inte noll, enligt Sven Andréasson.

Men det finns hos ansvariga myndigheter idag inte några planer att ta fram nya riktlinjer för riskbruk av alkohol. Såväl Socialstyrelsen som Folkhälsomyndigheten hänvisar till att ”det är mer en fråga” för den andra myndigheten.

Annonser