Många dör i alkoholrelaterad cancer

SEATTLE Alkohol är en stor livsstilsfaktor som orsakar cancer – över 1 500 i Sverige dör årligen i en alkoholrelaterad cancersjukdom, enligt ny statistik från amerikanska institutet IHME, rapporterar Svenska Dagbladet.

Det är högre dödstal än som tidigare rapporterats. En internationell forskargrupp med även svenska deltagare beräknade 2016 dödstalen av cancer orsakat av alkohol till uppåt 1 000 och en annan rapport av IHE (Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi) beräknade att nära 1 300 insjuknar i cancer på grund av alkohol årligen.

De nya högre dödstalen till följd av 1 500 alkoholrelaterad cancer under 2019 kommer från IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) vid universitetet i Seattle, Washington. Rökning ledde samma år till nära 6 000 dödsfall.

Vanligast cancerformerna av alkohol är i mun, svalg, mage och tarm, och även bröstcancer och i lever.
– Det finns ett klart samband mellan alkohol och cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, till SvD.

Alkohol kan leda till cancer på olika sätt. Viktigast är att etanol omvandlas till acetaldehyd i kroppen som är giftigt och skadar celler och orsakar DNA-mutationer.

Men alkohol påverkar även på annat sätt, exempelvis försämrar leverns förmåga att bryta ner giftiga ämnen och alkohol kan även själv främja tillväxt av tumörer. Dessutom sätter alkohol ner immunförsvaret och försämrar läkningsprocesser vid cancerbehandling.

Foto: Drugnews

Det finns ingen säker risknivå för alkoholkonsumtion eller större skillnad om man dricker öl, vin och sprit. De som dricker lite och måttfullt kan också drabbas. Men de som dricker mycket har en högre risk att utveckla cancer.

Samtidigt är kunskap om riskerna inte så väl kända bland allmänheten – och i Sverige minst kända i Europa, enligt en EU-enkät.

Av alla ny-diagnosticerade cancerfall i Sverige beräknas 2,3 procent orsakas av alkoholdrickande. Det är lika stor riskfaktor som kostvanor och övervikt och fetma. Tobaksrökning (10,8 proc.) ökar risken mest för cancer bland livsstilsfaktorerna, följt av solvanor (6,9 proc.).
Tillsammans med infektioner och för lite motion förklarade dessa 28 procent av alla nyupptäckta cancerfall i Sverige år 2018, enligt SvD.

Cancerinsjuknande är störst där alkohol konsumeras mest, exempelvis i östra Europa, södra Afrika och Latinamerika. Men alkoholkonsumtionen är högst i världsdelen Europa – även i Frankrike och Portugal är alkoholrelaterad cancer hög och i Norden är den högre i Danmark och Finland än i Sverige.

WHO har alltmer uppmärksammat alkohol som global börda. Alkohol orsakar nära tre miljoner dödsfall per år i världen, cirka 2 545 dödsfall varje dag i Europa. Och bara under år 2018 var 180 000 nya cancerfall och 92 000 dödsfall i cancer orsakade av alkohol i Europa.

• Cancerfondens tips: Så minskar du cancerrisken genom undvika alkohol.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser