Bill Gates går in i öljätten Heineken

AMSTERDAM Filantropen och Microsoftmiljardären Bill Gates köper in sig i holländska öljätten Heineken för motsvarande nära tio miljarder kronor. Paret Gates stiftelse undergräver därmed sin globala trovärdighet på hälsoområdet, menar kritiker.


Bill Gates har tillsammans med exhustrun Melinda Gates och genom sin filantropiska stiftelse köpt 3,76 procent av den nederländska öljätten Heineken Holding för 883 miljoner euro, enligt dokument som skickats till landets finansinspektion. Aktierna i Heineken Holding har Gates köpt från mexikanska Femsa, som sålt sin andel i bryggeriet.

Affären ska ha skett 17 februari, rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som även noterar att den gjorts trots att Bill Gates tidigare uppgivit att han ”inte är en stor öldrickare”.

Gates Foundation är känt för att med miljardinvesteringar vilja förbättra vården och minska fattigdomen i världen. Nu får Gates kritik för att frångå det målet genom att köpa in sig i ett stort alkoholföretag – världens näst största ölproducent.

Dels för att alkohol är en ledande riskfaktor för global sjukdomsbörda, särskilt bland unga, orsakar även cancer, och är ett hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Men även då Heineken använder oetiska affärsmetoder ibland annat Afrika, enligt nykterhetsorganisationen Movendi International (t.ex. stött apartheid, korruption, skattetrixande och samarbetat med rebellgrupper, kopplingar till folkmord för att öka sin försäljning). Något som undersökande journalisten Olivier van Beemen dokumenterat i bokenHeineken in Africa”.

– Vi uppmanar Mr. Gates och Bill och Melinda Gates Foundation att bättre informera sig om den globala alkoholbördan, att ompröva om de vill tjäna på Big Alcohol och dra tillbaka sin investering i öljätten Heineken, säger Kristina Sperkova, internationell president för Movendi, i ett uttalande.

Gates har även donerat mycket pengar under åren till Världshälsoorganisationen, som i sina strategier och uttalanden är mycket tydlig om alkoholens hälsoskador i världen. En talesperson för Movendi säger till Accent att nu ”WHO /även/ behöver ha brandväggar mot filantropiska organisationer som har intressen i alkoholindustrin”.

Annonser