EU: alkohol tonas ner i cancerrapport

STRASBOURG/BRYSSEL EU-parlamentet antog i onsdags en övergripande rapport om effektivare cancerbekämpning. Men alkoholens inverkan har – trots klara cancersamband – tonats ner i skrivningar i sista stund efter lobbying av alkoholindustrin, menar Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

Cirka 1,3 miljoner dör i cancer i Europa varje år (nära 92 000 cancerdödsfall var alkoholrelaterade år 2018*) och många fler får sjukdomen. Men 40 procent av alla cancerfallen går att förebygga, varför en rapport med konkreta förebyggande förslag i EU tagits fram. Om vikten att ta itu med miljöförstöring, livstils- och arbetsrelaterade risker och få bättre tillgång till sjukvård. Och förslag om hur minska tobaks- och alkoholrelaterad cancer med tillgångsbegränsande åtgärder.

Men några åtgärder kring alkoholen ändrades dock efter hård debatt i parlamentet i tisdags och en mindre utpekande slutrapport antogs dagen efter. Konservativa och kristdemokratiska grupperna förespråkade mildrade skrivningar, medan de gröna och socialdemokratiska ville ha kvar strikta insatser för minska alkoholens cancerogena roll.

Emil Juslin, IOGT-NTO, Bryssel. Foto: Privat

– Det är tydligt att Europaparlamentet har valt att värdera alkoholindustrins vinstintresse högre än effektiv hälsolagstiftning, säger Emil Juslin, på nykterhetsrörelsens kontor i Bryssel , till Drugnews.

Rapporten från EU:s särskilda utskott för cancerbekämpning (BECA) som tagit fram underlaget hade varit tydliga med att alkohol och tobak bidrar till de höga cancerfallen i Europa. Alkoholen roll som den näst största preventiv riskfaktorn efter tobak lyftes i rapporten och tydliga förslag fanns med om hur lösa det. Exempelvis införa hälsovarning och innehållsförteckningar på alkoholförpackningar.

Forskningen visar att alkoholkonsumtion kan orsaka cancer, bland annat bröst- och muncancer, en kunskap som är lite känd i Europa, särskilt bland svenskar. Enligt WHO och forskare finns ingen säker nivå.

Men efter intensiv lobbying från alkoholindustrin gjordes flera ändringar i BECA-rapporten, dagen före stora omröstningen i EU-parlamentet.

Exempelvis tonades samband mellan alkohol och cancer ner om att det inte finns någon säker nivå för alkoholkonsumtion. Något som ändrades till ”when there comes to alcohol, the safest level is none”, vilket kan anspela på att det kan finnas någon säker nivå.

Även förslaget om hälsovarningar på produkter lyftes bort och blev istället ”moderate and responsible information”, ett uttryck som alkoholindustrin brukar använda.
Dessutom ändrades en rekommendation om reklamförbud mot alkohol på sportevenemang till att bara gälla de som är riktade till barn och unga, vilket är svårare att avgränsa och minskar effekten.

– Vi är jättebesvikna över att rapporten har urvattnats så här. Parlamentet har valt att lyssna mer på alkoholindustrin än läkare och forskare. Det är klandervärt, säger Emil Juslin på IOGT-NTO.

Jytte Guteland, svensk EU-parlamentariker (S).

Debatten i parlamentet före omskrivningarna pågick i över två timmar och det var särskilt alkoholen som stod i centrum. Särskilt aktiv var Jytte Guteland socialdemokratisk EU-parlamentariker som pekade ut vinindustrins agerande bland parlamentarikerna.

– Det är dags att vända vinlobbyismen ryggen och införa etiketter på alkoholflaskor och det är dags för resten av EU att ta efter den svenska restriktiva alkoholpolitiken – inte tvärtom, sa hon i debatten.
Hon var ändå glad åt att grundrapporten tydligt slagit fast att det finns inga säkra nivåer för intag av alkohol.

Emil Juslin  på IOGT-NTO i Bryssel tror att ändrade skrivningarna i rapporten kan försvåra hälsovarningar på alkohol framöver, vilket EU-kommissionen ska se över. Han är ändå nöjd med att rapporten slår fast att alkohol är cancerogent och att rekommendationer om att höja skatter blev kvar och kan minska konsumtion och skador.

Fotnot: * Enligt en rapport från WHO (pdf-fil, 18 sidor) så var 180 000 nya cancerfall och nära 92 000 dödsfall orsakade av alkohol år i Europaregionen år 2018.

Annonser