Sänkt brittisk riskgräns för alkohol

B1405-UKFlag1LONDON Rekommenderade riskgränsen för alkohol sänks i Storbritannien och för gravida understryks att det inte finns någon riskfri alkoholkonsumtion.

Riksgränsen för män sänks från 21 till 14 enheter alkohol per vecka, det vill säga samma nivå som för kvinnor. Det är ungefär sex pints medelstarkt öl eller sju glas vin, rapporterar BBC.

I rekommendationen – som presenterades i fredags – uppmanas att inte spara de 14 enheterna i veckan till ett tillfälle, och att ha flera alkoholfria dagar i veckan. Även de tidigare luddiga råden till gravida kvinnor om ”säkert” drickande har förtydligats till att det inte finns någon sådan nivå.

På regeringens hemsida uppger hälsodepartementet att förändringen av rekommendationer kommer efter ny kunskap om att alkohol ökar risken för olika cancerformer. Och att det inte var så känt när tidigare riktlinjerna togs 1995.

Nya riktlinjerna har tagits fram av brittiska Chief Medial Officers med stöd av en översyn från Kommittén för Cancerframkallande (CoC) om alkohol och cancerrisker.

Det innebär att Storbritannien som haft jämförelsevis höga riskgränser för alkoholenheter för män nu blir bland de mest restriktiva. Det sker samtidigt som färre hävdar att alkohol är nyttigt för hälsan och fler att skadorna överväger.

Några länders olika riskgränser, (grundas mer på kulturella skillnader än medicinska skäl, uppger Accent):
Storbritannien: standardrink 8 gram, högst 14 enheter för både män och kvinnor numer och ingen säker nivå anges vid ett tillfälle. Sverige: standarddrink 12 g, riskgräns 14 enheter för män och nio för kvinnor, max fem drinkar för män och fyra för kvinnor vid samma tillfälle.
Kanada: 13,6 gram standardrink, riskgräns 15 drinkar för män och 10 för kvinnor per vecka (4 respektive 3 vid ett tillfälle).

Enligt OECD har numer Storbritannien lägst riskgräns för män per dag (10 g/dag), högst riskgräns för män Chile (52-62 g/dag). För kvinnor har Holland och Slovenien lägst riskgräns (10 g per dag).

Annonser