Forskare vill se över alkoholråd

Även små mängder alkohol leder till hälsorisker och nu vill alkoholforskaren Peter Allebeck att det ska avspeglas i de råd som ges.


– Det som är nytt nu är ökad risk för cancer, tidigare trodde man att det bara gällde för storkonsumenter. Men även ett lägre intag av alkohol, som 1-2 glas om dagen, ökar risken betydligt för framförallt bröstcancer, säger Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges allra främsta alkoholforskare, till SVT.

Dagens svenska riktlinjer anses inte vara tillräckligt genomtänkta och rekommendationen har inte tagits fram på ett vetenskapligt sätt, menar Allebeck.

– 14 standarddrinkar i veckan för män och 9 för kvinnor, det där har kommit att etableras som en slags sanning utan att det tagits fram på ett vetenskapligt eller särskilt genomtänkt sätt, säger Peter Allebeck till SVT.

Internationellt sett ser rekommendationerna olika ut. Storbritannien har sänkt antalet glas som både män och kvinnor kan dricka till högst 9 glas i veckan, och även Nederländerna har i sina riktlinjer sänkt råden om hur mycket man kan dricka utan risk.

Folkhälsomyndigheten kan inte svara på om de ska se över de svenska riktlinjerna.
– Myndigheten är väl medveten om den genomförda brittiska översynen av gränser för riskfylld alkoholkonsumtion och vi följer kunskapsläget kontinuerligt. Vi kan i dagsläget inte säga något mer konkret om den fortsatta processen, säger Anna Jansson, enhetschef för hälsofrämjande levnadsvanor på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges television.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser