Alkoholindustrin träffar ofta EU-makten

BRYSSEL Alkoholindustrin har kanaler till EU och träffar kommissionen 19 gånger oftare än civilsamhället om alkoholpolitik, enligt en ny rapport. ”Alarmerande, men inte oväntat, den obalansen försvårar att minska alkoholskadorna i Europa”, säger Emil Juslin, IOGT-NTO, till Drugnews.


Han arbetar som politisk sekreterare i EU-frågor på nykterhetsrörelsens Brysselkontor och har tillsammans med kollegan Lisa Österman och Movendi International kartlagt europeiska alkoholindustrins kontakter och ”lobbyinginsatser mot folkhälsa i EU-institutioner”.

Ny rapport om alkohollobbying i EU

Enligt rapporten Uncorking Big Alcohol in the EU (pdf-fil, 23 sidor), som publiceras av IOGT-NTO och Movendi, har representanter för alkoholbranschen träffat EU-kommissionen minst 270 gånger åren 2014-2022, medan civilsamhället bara haft 14 möten, enligt EU:s transparens-register.

– Alkoholindustrin blir alltså fortfarande inbjudna att tala om folkhälsofrågor och alkoholpolitik trots att det finns en inneboende konflikt då de är satta att skydda sina vinster från en produkt som orsakar skador för Europas invånare, säger Emil Juslin.

Han understryker att mycket behöver göras då Europa har högst alkoholkonsumtion och relaterade skador i världen. Och WHO har pekat på att mest effektivt är att höja priser, begränsa tillgänglighet och förbjuda marknadsföringen.

Men enligt rapporten har ”Big Alcohol” cirka 95 heltidslobbyister med en budget uppåt 100 miljoner kronor (9 Milj euro) per år och tar alla chanser att tunna ur hälsobudskap och undergräva förslag för en mer hälsoinriktad alkoholpolitik.
Istället vill branschen hellre tala om vikten av att stödja en europeisk traditionell alkoholkultur, än att tala om dess avigsidor.

Enligt Emil Juslin har industrins lobbying ”helt klart” även fördröjt en ny EU-strategi, tunnat ur den cancerplan som togs ifjol och försvårat att minska alkoholskador i Europa.
– Och när Irland vill införa hälsovarningar på alkoholprodukter så uppvaktar alkoholindustrin jordbruksdirektoratet och jordbrukskommissionärens kabinett för att avstyra det, trots att det finns tydlig evidens att hälsovarningar varit mycket effektiva på att förmedla hälsorisker på tobaksprodukter, säger han.

• Bara pengarna som avgör eller kanske alkohollobbyister är skickligare än ni alkoholrestriktiva lobbyister?
– En intressant fråga. De har i alla fall länge haft kanaler in i politiken och med mer personal och pengar kunnat vara mer aktiva. Vi i nykterhetsrörelsen är få här i Bryssel (14 personer från t.ex. IOGT-NTO, Movendi, Eurocare), som mer lyfter hälsoaspekterna kring alkohol, svarar han.

Han anser att rapportens obalans visar att EU-kommissionen måste se över vilka möten man har med alkoholintressen och istället lyssna mer på civilsamhället, forskare och hälsoexperter vilka åtgärder som behövs för att minska alkoholskadorna i Europa.

– Alkoholindustrin borde inte få delta alls i EU-möten när det gäller hälsofrågor och alkoholpolicys, på samma sätt som att tobaksbolag numer inte inbjuds för att diskutera folkhälsa. Men tyvärr ses alkoholbranschen inte med samma kritiska blick, säger Emil Juslin till Drugnews.

Annonser