EU: hälsovarning för alkohol i ny cancerplan

[UPPDAT] BRYSSEL Ifjol avled över 1,3 miljoner EU-invånare i cancer. I en strategi för att bekämpa sjukdomen i Europa föreslår kommissionen bland annat utfasning av tobak och insatser mot alkohol, bland annat obligatorisk hälsovarning på etiketter.

EU-kommissionen vill avsätta minst fyra miljarder euro för speciella åtgärder mot cancer och bättre samordning av sjukvård, forskning och utveckling.

Dessutom satsning på förebyggande åtgärder, tidig upptäck med fler kontroller, diagnos och behandling, samt förbättrad livskvalitet för de som drabbats. Och minska skadlig konsumtion av tobak, alkohol och vissa livsmedel, såsom processat kött.

Ifjol fick 2,7 miljoner människor i EU diagnosen cancer och ytterligare 1,3 miljoner avled i sjukdomen. I onsdags presenterade EU-kommissionen en ny plan för att försöka vända utvecklingen.

Ursula von der Leyen. Foto: Wikipedia

– Medan vi alla kämpade mot covid-19-pandemin under 2020 var det samtidigt många som i det tysta utkämpade ytterligare en kamp. Kampen mot cancer. Ifjol denna sjukdom över 1,3 miljoner européers liv. Sorgligt nog ökar detta antal. Det är därför vi i dag lägger fram Europas plan mot cancer, sa säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Hon är liksom hälsominister Stella Kyriakides personligt engagerade i kampen mot cancer. Von der Leyen hade en ung syster som avled i sjukdomen och Kyriakides har själv två gång behandlats för bröstcancer.

Sambandet mellan tobak och cancer är välkänt. I nya EU-planen nämns att om tobaksanvändning kunde elimineras, så skulle nio av tio lungcancerfall kunna undvikas. Det finns mål om att till 2040 uppnå en ”tobaksfri generation” i EU, (med färre än 5 procent som röker, jämfört med cirka 25 procent idag).

Men inte alla känner till att även alkohol kan kopplas till flera olika cancersjukdomar, såsom exempelvis bröstcancer. WHO visade i en rapport ifjol på sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer.

På alkoholområdet vill kommissionen minska skadlig konsumtion, bland annat genom bättre hälsomärkning och obligatoriska varningar på etiketter senast 2023. Dessutom se över beskattning och gränshandel inom unionen.

Detta är något som överraskar flera då EU-kommissionen tidigare varit försiktig och mer lyssnat på alkoholindustrin. Nu verkar forskning och hälsoargument bättre nå fram.

EU-parlamentarikern Jutte Guteland (S), som är med i utskottet för folkhälsofrågor, blev positivt överraskad när cancerplanen presenterades – och att sambandet mellan alkohol och cancer nämns. Och att märkning av innehåll på alkohol kan bli obligatoriskt.

Jytte Guteland (S)

– Jag tycker det är bra att vi äntligen får till det här. Det är en ny ton från EU-kommissionen, de visar att de ser kopplingen mellan alkohol och risken för olika typer av cancersjukdomar. Men det är också viktigt att konsumenterna får veta exakt vad det är man dricker. Det är absurt att vi haft en situation där man vet mer om juicen på frukostbordet än fredagsvinet, sa hon till SVT.

Idag är det mest promille- och sockerhalt som anges på flaskorna, medan annat innehåll mer eller mindre är hemligt. En varningstext om cancersamband, såsom på tobakspaket, kan alltså också vara på väg.

 

EU-kommissionens förslag välkomnas av fler.

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

– Att forskare för ett par år sedan på en tydligare sätt har uppmärksammat alkohol som riskfaktor för cancer, börjar äntligen ge resultat, säger Per-Olof Svensson, Blå Bandets organisationssekreterare, till Drugnews.
Han tycker också att det är glädjande att det börjar röra på sig när det gäller varningsmärkning och innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker.

– För visst är det väl märkligt att t.ex. vin inte behöver ha detta när det är självklart för andra produkter som vi stoppar i oss, säger Per-Olof Svensson.

 

Mariann Skar är generalsekreterare för restriktiva Eurocare (European Alcohol Policy Alliance):

Mariann Skar, Eurocare

– Vi tog emot cancerplanen med stor glädje. Det är ett stort steg framåt för att förebygga och minska alkoholens skadeverkningar. Alkohol som en riskfaktor för att få cancer är tydligt angivet i planen, uppger hon i ett mejl till Drugnews.

Nätverket har länge i EU drivit på för att alkoholdrycker ska ha produktdeklaration och hälsoinformation. Och ska nu arbeta för att säkerställa att förslagen följs upp och blir av.
Mariann Skar tycker att den nya kommissionen är mer hälsoinriktad än de tidigare.

– Hälsa har aldrig varit högre på den politiska agendan. Arbetet med cancerplanen lanserades redan före ett år sedan med von der Leyen och de andra närvarande, före pandemin som stängde ner samhället. Planen är ett flaggskepp och initiativ från kommissionen, som jag vill uppmana till att vi koncentrera oss på de närmaste åren. En ny alkoholstrategi i EU kan bli en uppföljare av cancerplanen efter 2027, skriver hon.


Kommissionens cancerplan ska nu debatteras
och bearbetas innan konkreta förslag kan läggas fram. Medlemsländernas regeringar och EU-parlamentet ska säga sitt innan det eventuellt kan bli lag om några år.

KommissionensEuropas plan mot cancer(pdf-fil, 31 sidor).

 

Foto: Drugnews

EU-kommissionens förslag om alkohol.

• Minska skadligt alkoholbruk 10 procent till 2025.
• se över beskattning och gränshandel av alkohol för privatpersoner

• minska ungas exponering för alkoholreklam, även på nätet. Se över direktiv om audiovisuella medietjänster för alkoholreklam.

• se över hur jordbruksstöd används för marknadsföring av alkohol.

• Obligatorisk innehållsförteckning och näringsdeklaration på alkoholdryckers etiketter före 2022 år utgång. Obligatoriska hälsovarningar senast 2023.
• Stöd ges till medlemsstaterna till evidensbaserade korta insatser inom primärvården, arbetsplatser och socialtjänsten.

Förslag om tobak:
• tobaksbruk ännu främsta orsak till cancer som kan förebyggas, (27 procent av alla cancerformer tillskrivs tobaksanvändning).
• Sträva efter ett tobaksfritt Europa – nå en ”tobaksfria generation” (med färre än 5 procent användare i befolkningen) till 2040. Idag röker cirka 25 procent av invånarna (stora skillnader i unionen).

• ökade tobakskontroll enligt EU:s ramverk och striktare regler för nya produkter, inklusive e-cigaretter. Försvåra smuggling med spårningssystem.

• hög tobaksskatt för att färre ungdomar ska börja röka och flera rökfria miljöer.

Annonser