”Löfven svartmålar Danderyd”

Statsminister Stefan Löfven uppgav i en intervju att invånare i rika områden som Danderyd ”knarkar mest” och är med och göder gängkriminaliteten. Nu svarar kommunledningen i DN debatt att svartmålningen tycks inte ha några gränser, felaktiga uppgifter används och bjuder samtidigt in Löfven för att diskutera hur kriminalitet bäst kan bekämpas.

Stefan Löfven (S)

Statsministern la i en intervju förra veckan i Dagens Nyheter en del skuld till ökade skjutningar mellan olika gäng – som bland annat strider om revir och drogintäkter – på välbärgade områdens drogvanor. Samtidigt som han berättade att en stor satsning nu ska göras för att få ner narkotikaanvändningen i landet.

Det är ett magstarkt försök att flytta fokus från huvudfrågan, nämligen att det Sverige som Stefan Löfven ansvarar för inte kan erbjuda tillräckligt med trygghet till sina invånare, vare sig de bor i Rosengård eller Djursholm”, skriver moderaterna Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, och Johanna Hornberger, gruppledare i fullmäktige, på DN-Debatt.

De menar att statsministern försöker lägga ut dimridåer över eget misslyckande och vinna billiga partipolitiska poäng med felaktiga uppgifter.

Även Moderatledaren Ulf Kristersson gick ut och kritiserade Löfven för klassretorik när i själva verket regeringen misslyckats bekämpa organiserad brottslighet, drogproblem som finns i hela landet och värna invånarnas trygghet.

Bocander och Hornberger i Danderyd hävdar också att statsministern använder bristfälliga fakta när han pekar ut Danderyd och Djursholm, som att där konsumeras mest droger.

De tror han missuppfattat en Brå-rapport (pdf-fil, 31 sidor) som hänvisar till en enkät som görs återkommande bland skolungdomar i Stockholms län. Och visar att ofta andelen unga som prövat narkotika senaste månaden ofta är högre i stadsdelar med högre snittinkomst, trots att lägre andel där misstänks för narkotikabrott (bilaga 3 i rapporten).

(I Danderyd svarade 20 procent av pojkarna och 12 proc. av flickorna att de använt narkotika senaste månaden, vilket toppade länslistan. Medan i Södertälje var motsvarande siffra tre respektive en procent). Men baseras alltså på självrapportering och frivilligt deltagande av kommuner, skolor och elevsvar – och enbart i Stockholms län, (senaste Stockholmsenkäten är från 2018).

Men enkäten säger inget om vuxna befolkningens drogvanor. Studier visar på något ökad cannabis-användning senare år (CAN och Folkhälsomyndigheten) i landet. Danderyds-debattörerna uppger i sin artikel även (utan ange källa) att det finns studier som, tvärtemot statsministerns uppgifter, kommer fram till att ”den femtedel av befolkningen som har lägst inkomst också är den som konsumerar mest droger”.

De föreslår att statsministern istället för att skylla på Danderyds invånare ökar polisens resurser till polisen – i senaste budget minskade den något, enligt Moderaterna.

”På så sätt skulle vi kunna få fler poliser genom exempelvis betald polisutbildning och riktade lönehöjningar. Att återinföra specialiserade narkotikapoliser, att skärpa straffen för gängkriminella och genom att stärka tullen stoppa droger från att över huvud taget komma in i Sverige är vi övertygade om ger bättre resultat än att skylla gängkriminaliteten på Danderyd”, skriver Hanna Bocander och Johanna Hornberger på DN-debatt.

De passar också på att bjuda in statsministern till Danderyd för att berätta om kommunens drogförebyggande arbete bland unga. Och vill även diskutera hur regeringen kan underlätta prevention mot narkotika och hur gängkriminalitet kan bekämpas ”utan att skylla på Danderydsborna”.

Annonser