M vill att sänkt straffålder utreds

På Moderaternas partistämma i Västerås duggar förslagen tätt om en skärpt rättspolitik. Bland annat har ombuden röstat för skärpta narkotikastraff, hemlig avlyssning och utreda om dagens straffmyndighetsålder på 15 år bör sänkas.

Bakgrunden är att barn oftare används av kriminella för att förvara vapen och narkotika och annat.

– Vi behöver göra det svårare för den organiserade brottsligheten att rekrytera unga, sade ombudet Noria Manouchi från Skåne.
Hon berättade också att om en klasskompis på högstadiet som sålde droger, men som när han fyllde 15 år slutade tvärt.
– Han var inte dum. Han blev i stället ansvarig för två tolvåringar. Än i dag har han aldrig blivit dömd för ett enda brott, sa hon enligt Ekot.

Stämman beslutade att straffrättsåldern ska utredas och möjlighet att sänka och att barn som begår brott ska möta rätt myndigheter och inte bara socialtjänsten.

Moderatledaren Ulf Kristersson angav redan vid sitt inledningstal i torsdags tonen om att lag och ordning är en av partiets viktigaste områden nu. Även om M tillsammans med KD och Liberalerna steg av samtalen med regeringen om hur samhället ska bli effektivare mot gängkriminalitet och skjutningar. (Övriga partier kom överens om en 34-punktslista. Men M tyckte den var urvattnad och att inte tillräckligt av M-förslagen kom med).

Foto: Drugnews

M-stämman röstade i fredags för att verka för skärpta straff för narkotikaförsäljning. Och föreslås att polisen ska få topsa fler personer för DNA-prov än idag och använda hemliga tvångsmedel som rumsavlyssning – buggning – och kameraövervakning i brottsutredningar.

Partiet vill även att visitationszoner införs i tillfälliga områden och ett system med anonyma vittnen prövas. På förslagslistan står även större möjligheter utmäta kriminellas förmögenheter, utökade befogenheter för ordningsvakter och återanställa pensionerade poliser. Däremot avslogs förslag om kommunala ordningspoliser för att de skulle kunna uppfattas som konkurrerande kår och störa nationella polisarbetet.

Johan Forssell. Foto: Drugnews

Anders Ågren ombud från Västerbotten, ansåg att Sverige är utsatt för ett angrepp.
– De kriminella gängen måste krossas. Rättsstaten är utmanad och måste slå tillbaka, sa han.

Det höjdes få röster på stämman om att den personliga integriteten kan hotas av ökade kontrollmöjligheter för att klara upp fler brott. Men dessa behövs, menade rättspolitiska talespersonen Johan Forssell.
– Har du problem med att finnas i polisens register, så begå inga brott. Det är en enkel lösning, sa han enligt TT.

På lördag står alkoholpolitik på agendan för Moderaterna. Motioner om att avskaffa Systembolaget finns, men partistyrelsen anser att det räcker med att frågan utreds. Däremot stöder man ungdomsförbundets förslag om att systembutikerna även ska få hållas öppna på söndagar och livsmedelsbutiker få sälja öl och vin under 20 alkoholprocent.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser