CAN: minst 280 000 cannabis-användare

En CAN-enkät tyder på att andelen vuxna svenskar som använder cannabis ökat och är rekordhög. Minst 280 000 använde drogen ifjol – liberalare attityder och större tillgång tror forskare är några förklaringar.

CAN-rapport

I undersökningen ”Vanor och konsekvenser” (pdf-fil, 76 sidor) från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som nu släppts – och Drugnews tidigare rapporterat om – svarade 3,6 procent av de tillfrågade ifjol i åldrarna 17-84 år att de använt cannabis tolv månaderna. En ökning från 2,5 procent vid samma frågeställning år 2013, (då cirka 280 000 personer).

Enkäterna handlar även om alkohol, tobaks- och läkemedelsanvändning och har besvarats av 11 500 personer ifjol respektive 15 500 personer 2013.

När det gäller cannabis är det unga män i åldrarna 17-29 år som uppger högst bruk, 12,3 procent. Andelen unga kvinnor har nära fördubblats mellan mätperioderna från 5,2 procent till 9,5.

– Det är ganska stora ökningar på fyra år, även om det är ganska låga tal, så omfattar det många personer. Och är de högsta andelarna i mätningar i Sverige, och då det handlar om illegal produkt så finns det nog en underrapportering, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till Drugnews.

Mats Ramstedt, CAN.

Varför så många fler unga kvinnor verkar ökat sin användning har han ännu inget bra svar och vill se på nya studier i framtiden för att om det är en trend.

Generellt tror han ett öka bruk av cannabis kan förklaras av mer tillåtande attityder till drogen och ökad tillgång.

– Det förs en debatt om legalisering och när Kalifornien och fler delstater gjort det och Kanada gör det i höst, så inverkar det nog. Fler gymnasieelever än tidigare har svarat att de inte tror cannabis är så skadligt. Och stora beslag av tull och polis tyder också på en större tillgång, ifjol beslagtogs hela 4,5 ton cannabis i landet, säger han.

I studien har även frekvens av cannabisbruket mätts för första gången. De flesta (av de totalt 3,5 proc. av alla i studien) uppger att de använd drogen två-fyra gånger senaste året (35 procent), medan en fjärdedel prövat bara en gång. Men hela 14 procent (10,2 proc. av kvinnorna, och 16 proc. av män) hade rökt ”minst 50 gånger”, och omräknat hade 86 000 vuxna svenskar brukat drogen minst 11 gånger senaste året.

Cannabis-pipor

– Då talar vi om en mer regelbunden användning, i vissa fall varje vecka, och de kan bli problematiska brukare. De riskerar utveckla beroende, få psykiska besvär och sämre kognitiva förmågor. För det är ju inte så att cannabis blivit mindre farligt, tvärt om har russtyrkan senare år ökat och drogen blivit starkare och mer skadlig för hjärnan, säger Mats Ramstedt.

Förutom att riskera sin hälsa och bli en fara i trafiken, så påverkar även narkotikamissbrukare sin omgivning. I enkäten svarade 3,6 procent att de som närstående påverkades negativt av en nära droganvändare (en ökning från 2,9 proc. vid förra mätningen).

Om vi – trots en restriktiv narkotikapolitik – har fått cannabisanvändare idag, så understryker Ramstedt att det fortfarande internationellt är låga tal. Men även att ökad användning kommer påverka narkotikamarknaden.
En tidigare CAN-studie i år beräknade att cannabis omsätts minst för en halv miljard kronor per år, troligen större, och är en viktig basinkomst för kriminella gäng.

– Det är klart att om efterfrågan av cannabis ökar, så kan ju de kriminella sälja mer och göra större vinster, säger Mats Ramstedt.

I senaste studien har det även frågats om användning av annan narkotika. Såväl bruk av cannabis, kokain, ecstasy och läkemedel har ökat, medan hallucinogener är stabilt. Andelen svenskar som uppgav att de senaste året använt narkotiska preparat, inklusive läkemedel utan läkares ordination, var 8,7 procent eller 680 000 personer.
– Det är rätt mycket, det handlar ju faktiskt om beroendeframkallande preparat, säger Ramstedt.

I SVT:s Morgonstudio (2:08 tim in i programmet) kommenterade Ung Vänster och Liberala Ungdomsförbundet den ökade cannabis-användningen, enligt studien.
– Det ska ses i kontext av ökade klassklyftor i samhället. Om fler har det tufft och inte känner någon framtidstro, så kan det leda till att fler börjar använda cannabis, menade Hanna Franzén, UV, som vill avkriminalisera bruket, mer fokusera på stöd och vård, och ta fast langarna.

Enligt Linnéa Bjärum, Luf, är ökningen en indikator på att dagens narkotikapolitik bör förändras, då målet att hålla nere bruket inte fungerar, trots kriminalisering. Luf vill på kort sikt avkriminalisera, och på längre sikt helt legalisera.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser