Allt fler gravida i USA använder cannabis

WASHINGTON Att konsumtionen av cannabis ökar i USA spiller också över på gravida kvinnor. Allt fler bland dem använder cannabis. Det visar nya drogvaneundersökningar.

Genom att analysera data från nationella drogvaneundersökningar (National Survey on Drug Use and Health, NSDUH) har man skaffat bättre kunskaper om gravida kvinnors cannabisvanor i USA. Under perioden 2002 till 2017 har 467 000 kvinnor mellan 12 och 44 år tillfrågats i personliga intervjuer om socioekonomiska förhållanden, cannabisrökning (av medicinska skäl eller inte), eventuell graviditet och i så fall sedan hur länge. Resultatet visar att fler både gravida och icke gravida kvinnor har ökat sin cannabiskonsumtion.

Bland alla gravida är ökningen under den senaste 15-årsperioden från 3,4 procent till 7,0 procent som röker minst en gång i månaden. För storkonsumenter, som röker dagligen eller nästan dagligen, är ökningen från 0,9 procent till 3,4 procent.

Konsumtionen är större under de första tre månaderna av graviditeten, då riskerna för fosterskador anses vara större.  Här är ökningen från 5,7 till 12,1 procent av gravida som använder cannabis minst gång i månaden och för dagliga/nästan dagliga konsumenter är siffrorna 1,8 procent år 2002 och 5,3 procent år 2017.

Andelen som enbart röker cannabis av medicinska skäl på inrådan av professionell sjukvårdspersonal är dock låg: 0,5 procent under senaste månaden (perioden 2013-2017). Något som möjligen speglar gynekologernas och obstetrikernas officiella varningar att cannabis kan ge längre födelsevikt och för tidig förlossning.

Den medicinska användningen var lika låg bland gravida som bland icke gravida kvinnor. Däremot är cannabisanvändning i russyfte mer än dubbelt så vanligt bland icke gravida kvinnor (12-44 år) jämfört med gravida.

Studien visar tydligt hur viktigt det är att drogtesta gravida och informera dem om riskerna för fostret om de använder cannabis, skriver forskarna i sin slutsats.

• Fotnot: Studien av professor Nora Volkow et al, ”Self-reported Medical and Nonmedical Cannabis Use Among Pregnant Women in the United States”, publicerades i Jama på nätet 18 juni 2019.

Etiketter:

Annonser