Gravida rekommenderas cannabis

Marijuanabutiker i Colorado rekommenderar gravida kvinnor drogen mot illamående – trots läkares varningar.

Sju av tio marijuanabutiker i amerikanska delstaten Colorado rekommenderar gravida kvinnor att använda cannabis mot illamående. Det visar en studie av 400 slumpvist utvalda butiker som har licens att sälja drogen, antingen dispensärer (för medicinska syften) eller för nöjesbruk.

På dispensärerna fick 83 procent av det gravida rådet att röka eller äta cannabis, i övriga cannabisaffärer var andelen 60 procent. Majoriteten av rekommendationerna baserades enligt studien på ”personlig uppfattning” hos försäljaren.[i]

En av artikelförfattarna, doktor Torri Metz, säger att hon är förvånad över resultatet. Hon väntade sig inte att dispensärerna skulle ge sådana råd, även om hon är medveten om att kvinnor som är med barn söker mer information utöver den som sjukvården ger; från internet, från vänner och från familjen. Kvinnorna tror, enligt Metz, att de som arbetar på en marijuanadispensär har någon form av specialiserad kunskap om cannabis säkerhet under graviditeten.

En annan förlossningsläkare och gynekolog, doktor Katarina Mark, säger i en intervju med CNN att begreppet medicinsk dispensär är fel beteckning på dessa butiker eftersom personalen saknar medicinsk utbildning.

Även om forskningsläget inte är helt klarlagt, enligt CNN-artikeln, finns starka misstankar att cannabis ger fosterskador, bland annat lägre födelsevikt och sämre intellektuell utveckling. Enligt djurstudier passerar THC genom moderns blod över till avkomman. Därför avråder den amerikanska specialistläkarorganisationen för obstetriker och gynekologer från all cannabisanvändning om man är gravid.[ii]

• Fotnoter: [i] Dickson et al (2018). Recommendations from Cannabis Dispensaries About First-Trimester Cannabis Use. Obstretics & Gynecology. Volume 131: 6, 1031-1038.

[ii] Niedelman, M. Marijuana shops recommend products to pregnant women against doctors´warnings. CNN 2018-05-10.

• Artikeln publiceras även i Narkotikafrågan.

Etiketter:

Annonser