Oftare autism om modern använt cannabis

OTTAWA Enligt en stor undersökning i Kanada, så har barn till mödrar som rapporterat att de använde cannabis under graviditeten 51 procent större risk att utveckla autism. Orsakssambanden kräver dock mer forskning.


Men forskarna är oroliga över resultaten.
– Det finns en viktig parallell med alkohol, rekommendationen idag är universellt att ingen alkoholanvändning under graviditeten. Jag anser att en liknande rekommendation bör finnas för cannabis, säger Daniel Corsi, epidemiolog vid Ottawa Hospitals forskningsinstitut, och en av författarna till studien, till The Guardian.
Han tillägger att det är särskilt viktigt eftersom cannabisbruk legaliserats i Kanada 2018.

Forskarna har analyserat en halv miljon födslar i provinsen Ontario mellan 2007 och 2012. De följdes upp fram till 2017 och autism-diagnoser hos barnen noterades från 18 månaders ålder. Totalt hade omkring 3 000 av mödrarna uppgett att de använt cannabis under graviditeten.

Foto: ashton/ CC BY 2.0

Resultaten – som nu presenterats i tidskriften Nature Medicine – visar att 2,2 procent av barnen till mödrar som använt cannabis under graviditeten utvecklade autism. Jämfört med 1,4 procent av barnen hos de mödrar som inte gjort det.

Andra faktorer har tagits hänsyn till i studien. Drygt 2 300 mödrar som använt cannabis matchades med drygt 170 000 som inte gjort det, men hade likheter som ålder, utbildning, hälsa och socioekonomisk status, vidare modellering för exempelvis komplikationer under graviditeten.

Kvinnor som använt cannabis hade en större risk för psykiska problem och de kan ha självmedicinerat med cannabis, och även haft genetiska riskfaktorer för autism som de fört vidare till sina barn.

– Vi vet att autism är mycket ärftligt och att kvinnor med psykiska besvär ibland självmedicinerar med cannabis. Skulle det kunna vara så att de överför risken för autism till sina barn, inte genom att använda cannabis, utan bara genom att förmedla sina gener?, säger Sven Sandin, statistiker och epidemiolog på Karolinska institutet med inriktning på autism, till Drugnews.
Han har inte varit inblandad i studien, men tycker den i övrigt är väl gjord.

Forskarteamet menar att mer studier behövs för att avmarkera cannabis som länken, men att resultaten är oroande.

Annonser